กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการนครขอนแก่นเกมส์

วันที่ 20 มี.ค. 2555 )
 
จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 30 "นครขอนแก่นเกมส์” ในวันนี้ (20 มี.ค. 2555) เวลา 10.00 น. ณ. ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 30 "นครขอนแก่นเกมส์” ครั้งที่ 2/2555 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีนายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมร่วมกับนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายมนตรี บุญยพรหม การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น,,นายปราโมทย์ เอกก้านตรง ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. จังหวัดขอนแก่น,นายณัฐวุฒิ เรืองเมส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ,นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการฝ่ายเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รอง ผวจ.ขก. ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ และได้กล่าวถึงข้อบกพร่องของการจัดงานกีฬาแห่งชาติ "ขอนแก่นเกมส์” เพื่อจะได้มาปรับปรุงแก้ไขในการจัดงานกีฬาแห่งชาติ "นครขอนแก่นเกมส์”ต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วย ประเด็นใหญ่ๆคือเรื่อง จำนวนผู้ชมที่เข้าชมกีฬาในแต่ละประเภทมีจำนวนน้อย ในส่วนของการจราจรในการไปแข่งขันของนักกีฬาค่อนข้างติดขัดป้ายบอกทางไปสนามแข่งขันกีฬา การประมวลผล และยังได้ฝากถึงเรื่องการดูแลนักกีฬาทุกคนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พัก ห้องน้ำ พัดลม และรวมถึงให้ความอำนวยสะดวกต่างๆด้วย นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงโปรแกรมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 "นครขอนแก่นเกมส์” ในระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2555 ในส่วนของจำนวนนักกีฬาคนพิการที่เข้าร่วมทำการแข่งขันมีจำนวน 3,167 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย จำนวน 1,516 คน และนักกีฬาหญิง จำนวน 643 คน โดยได้กำหนดตรวจระดับความพิการ ทั้ง 17 ชนิดกีฬา ยกเว้นกีฬาคนพิการปัญญาและพิการหู ไม่ตรวจระดับความพิการ ไปเมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2555 และมีกีฬาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กกท. คือ กีฬาฟุตซอลตาบอด มีการส่งเข้าร่วมการแข่งขันเพียงทีมเดียว จึงไม่สามรถจัดการแข่งขันได้ สำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 30 (พ.ศ. 2555) ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬา(Chef De Mission) ร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 09.00 น. ณ โรงแรม เจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฯ นั้นทางเจ้าภาพ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ร่วมกับคณะผู้บริหาร กกท. และผู้แทนสมาคมกีฬาที่มีการแข่งขัน จำนวน 18 ชนิดกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประชุมกรรมการอำนวยการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมพาวิลเลี่ยม A โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าภาพตั้งไว้ที่ว่าการแข่งขันฯ ต้องได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดบุญกุศลกับคนพิการ ดังที่ทางเจ้าภาพได้เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฯ ครั้งนี้ และได้กำหนดพิธีเปิด ในวันที่ 21 มีนาคม 2555 เริ่มเวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬากลางส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยประธานในพิธี เป็นท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนพิธีปิดมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555 เริ่มเวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬากลางส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ มอบหมายให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปิดในโอกาสนี้ สำหรับการจัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ทางเจ้าภาพได้จัดเลี้ยงนักกีฬาในวันที่ 20 มีนาคม 2555 ในเวลา 18.00 น. ณ สนามโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode