กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย สอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบางเตย หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 20 มี.ค. 2555 )
ส.ปชส.ปราจีนบุรี
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย  มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         สายวัดบางเตย  หมู่ที่ 4   อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  โดย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางยาว 320 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตยกำหนด

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 16 – 29 มีนาคม 2555  ตั้งแต่เวลา 08.3.0 – 16.30 น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ห้องประชุมอำเภอบ้านสร้าง  ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อได้ที่  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย  ในวันที่ 16 – 29 มีนาคม 2555  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.sprocurement.go.th  , www.bangtoei.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 3745 – 1054  ในวันและเวลาราชการ

 

**************************
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode