กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย รับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาชายแดน และตรวจเยี่ยมด่านสิงขร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 19 มี.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาลากลางจังหวัด  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์/โทรสาร 032-602019

E-mail   : prd8.pk@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตรวจเยี่ยมกิจการชายแดนไทย

คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย  สภาผู้แทนราษฎร  ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการในการพัฒนาเมืองชายแดน  และตรวจเยี่ยมด่านสิงขร

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่  19 มีนาคม  2555 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด  ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย  สภาผู้แทนราษฎร  นำโดยนายสามารถ  มะลูลิม  ประธานคณะกรรมการธิการ  ในการรับฟังบรรยายสรุปปัญหาการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  และแนวทางการพัฒนาเมืองชายแดน  และตรวจเยี่ยมด่านสิงขร  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดฯ

ซึ่งในที่ประชุม  ได้มีการสรุปภาพรวมการดำเนินการพัฒนาชายแดนบริเวณด่านสิงขร อ.เมืองฯ จ.ประจวบฯที่จังหวัดฯได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว  อาทิ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชายแดน  ที่ได้วางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน (2554 – 2558) จัดทำแผนและโครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ด่านสิงขร  เพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าและชุมชน  เป็นต้น  ซึ่งในอนาคตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะจัดตั้งศูนย์ราชการ  บนเนื้อที่ 330 ไร่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี  เพื่อรองรับการยกฐานะจาก "จุดผ่อนปรนด่านสิงขร” เป็น "จุดผ่านแดนถาวรสิงขร” การยกระดับด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สามารถขยายตัวและพัฒนาขึ้นเป็นเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ  ก่อให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางใหม่ จากไทยเข้าและออกสู่สหภาพพม่า

เมื่อยกระดับเป็นด่านถาวรแล้ว การค้าชายแดนของทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค ที่เป็นที่นิยมของชาวพม่าแล้ว  ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้วัตถุดิบทางการเกษตรของพม่า เช่น น้ำมันปาล์ม ยางพารา มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้  สามารถนำเข้าวัตถุดิบด้านการประมง เช่น ปลา กุ้ง ปู จากเมืองมะริด ผ่านช่องทางนี้ อันอาจส่งผลให้เกิดกิจการร้านอาหารบริเวณชายแดนหรือที่ตัวเมืองประจวบฯได้ และสามารถเชื่อมโยงกับร้านอาหารที่หัวหินได้ด้วย  นอกจากนี้ได้ด้านของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก็จะมีการมีการเชื่อมโยงเส้นทางหัวหิน-ประจวบฯ-ด่านสิงขร-มูด่อง-มะริด ซึ่งเป็นช่องทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งมีการประมาณการว่า มูลค่าการค้าผ่านพิธีศุลกากรไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท ปีละไม่ต่ำกว่า 36,000 ล้านบาท

ในปัจจุบันการดำเนินการยกฐานะจากจุดผ่อนปรน เป็นด่านถาวรยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง  ทั้งในเรื่องกรอบทิศทางการพัฒนาด่านชายแดนไทย-พม่า ภายใต้ความร่วมมือ ACMECS ยังไม่เป็นรูปธรรม การดำเนินโครงการพัฒนาขับเคลื่อนด่านสิงขร ยังคงเป็นการดำเนินการเฉพาะของพื้นที่เท่านั้น ซึ่งมีความจำกัดด้านงบประมาณ และความเชี่ยวชาญ  ประกอบกับการดำเนินการในฝ่ายพม่ายังไม่มีการพัฒนาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หากสามารถติดต่อประสานเพื่อขอเปิดด่านสิงขร เป็นช่องทางสัญจรผ่านแดนอีกหนึ่งช่องทาง จะทำให้การพัฒนาโครงสร้างในฝ่ายพม่าคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสามารถนำเข้าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือจากทางฝั่งไทยได้สะดวก  แต่ปัจจุบันเส้นทางการคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างเมืองทั้ง 2 ฝ่าย ยังมีสภาพเป็นทางดิน ที่ทุรกันดารไม่สะดวกต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก  และด้วยสภาพภูมิประเทศของด่านสิงขรเป็นภูเขา จึงจำเป็นต้องปรับพื้นที่ก่อนการก่อสร่างอาคารหรือเส้นทางในการขนส่งสินค้า  เพื่อการพัฒนาชายแดนต่อไป  ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมบรรยายสรุป  คณะกรรมการธิการกิจการชายแดนไทย  ได้เดินาทางไปตรวจเยี่ยมบริเวณด่านสิงขรด้วย

************************************

อาณะกร /ข่าว  

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

19 มี.ค. 55
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode