กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้แทนพระองค์มอบวุฒิบัตรให้นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชวิทยาลัย

วันที่ 19 มี.ค. 2555 )
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
 
นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลน์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐม ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 60 คน ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. จังหวัดนครปฐมจึงขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร แสดงธรรมการครองตนตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนอุบลรัตนราชวิทยาลัย มีว่าที่ร้อยตรี ปิยะ ทรัพย์สมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการ ได้รับการบริจาคที่ดินจากพระครูศรีกันตาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางแก้ว จำนวน 11 ไร่ ให้เปิดทำการสอนในปี 2519 ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง) และโครงการ อ.ย.น้อย นักเรียนได้รับรางวัลดีเด่น ความสามารถทางการกีฬา 54 คน ประเภทความสามารถทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 62 คน มีหนังสืออยู่ในห้องสมุด 14959 เล่ม สามารถนำเอาปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน เช่น การประกอบการอาหารโต๊ะจีน โดยคุณอนุศักดิ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับภาค ระดับทอง คือ นายแปง แซ่ต่าง
.......................................
ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode