กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รัฐบาลท้องถิ่นหมู่เกาะอาโซรีซประกาศพื้นที่คุ้มครองแห่งใหม่กลางมหาสมุทร ครอบคลุมอาณาเขต 150,000 ตารางกิโลเมตร

วันที่ 1 มี.ค. 2562 )
 
รัฐบาลท้องถิ่นหมู่เกาะอาโซรีซ ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลแห่งใหม่ครอบคลุม 15% ของเขตเศรษฐกิจพิเศษอาโซรีซ การตัดสินใจครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นหมู่เกาะอาโซรีซ มูลนิธิ Oceano Azul Foundation และสถาบัน Waitt Institute ที่ต้องการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างยั่งยืน และการรักษามรดกทางธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ผ่านโครงการ Blue Azores

          คุณวาสโก กอเดียโร หัวหน้ารัฐบาลท้องถิ่นหมู่เกาะอาโซรีซ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะดำเนินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น เพราะ "งานนี้ไม่อาจสำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่ระบุในบันทึกความเข้าใจ และเราไม่ควรมองว่างานนี้เสร็จแล้วเสร็จเลย แต่ควรมองว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งสู่การบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่าในการอนุรักษ์หมู่เกาะอาโซรีซเพื่อคนรุ่นต่อๆไป"

          คุณเท็ด เวตต์ ผู้ก่อตั้งและประธาน Waitt Foundation กล่าวว่า "วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำของรัฐบาลท้องถิ่นหมู่เกาะอาโซรีซเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามายืนอยู่จุดนี้ หมู่เกาะอาโซรีซสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อทะเล เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความมั่งคั่งทางทะเล ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันความพยายามของหมู่เกาะอาโซรีซในการสร้างความมั่งคั่งของประชาชนในระยะยาว พร้อมกับอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอันประเมินค่ามิได้ที่ทำให้หมู่เกาะแห่งนี้ไม่เหมือนที่อื่นใด"

          คุณโฮเซ โซอารีซ โดส ซานโตส ประธาน Oceano Azul Foundation กล่าวว่า "หมู่เกาะอาโซรีสสามารถเป็นตัวอย่างระดับโลกในการปกป้อง สนับสนุน และเชิดชูคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนสำคัญ นั่นคือ ชาวเกาะอาโซรีซ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทั่วโลกต่างเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือและการกระทำอย่างเป็นรูปธรรม"

          โครงการ Blue Azores ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผ่านการศึกษา เศรษฐกิจ และการจัดการการประมง โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

          - ประกาศให้พื้นที่ 15% ของเขตเศรษฐกิจพิเศษอาโซรีซ เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลแห่งใหม่
          - สร้างสรรค์และประยุกต์ใช้แผนการจัดการ เพื่ออนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองทางทะเลแห่งใหม่ รวมถึงพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองอยู่ก่อนแล้ว
          - พัฒนาและนำแผนการเกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลมาใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          - พัฒนาการศึกษาและวิธีการบริหารการประมงอย่างยั่งยืน
          - ค้นหาพื้นที่ใหม่ๆที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
          - ริเริ่มโครงการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในโรงเรียนและชุมชน

          นอกจากนี้ โครงการ Blue Azores ยังสนับสนุนให้หมู่เกาะอาโซรีซและโปรตุเกสบรรลุเป้าหมายระดับนานาชาติ ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติปี 2573 เป้าหมายของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และเป้าหมายขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

          เกี่ยวกับ Oceano Azul Foundation

          Oceano Azul Foundation ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างมหาสมุทรที่อุดมสมบูรณ์และให้ผลผลิตมากขึ้น ผ่านการให้ความรู้ การอนุรักษ์ และการเสริมสร้างศักยภาพ นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังเป็นกระบอกเสียงที่สนับสนุนการใช้มหาสมุทรอย่างยั่งยืน

          มูลนิธิมีสำนักงานใหญ่อยู่ในโปรตุเกส และมุ่งผลักดันให้ประเทศก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการแก้ไขปัญหาทางทะเล ผ่านการพัฒนาผู้คนและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อทะเล พร้อมกับสนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทางมูลนิธิดำเนินงานเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนทั้งสำหรับมนุษย์และมหาสมุทร "โดยมองจากมุมของมหาสมุทร"

          เกี่ยวกับ Waitt Foundation และ Waitt Institute

          Waitt Foundation ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดยคุณเท็ด เวตต์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Gateway, Inc. ทางมูลนิธิเชี่ยวชาญด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับมหาสมุทรทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างทะเลที่ยั่งยืน เข้มแข็ง และเจริญรุ่งเรือง ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรจากภาครัฐ นักการกุศล องค์กรเอ็นจีโอ ภาควิชาการ และภาคธุรกิจ ขณะที่ Waitt Institute ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการดำเนินงานของทางมูลนิธิ ได้จับมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้แผนการจัดการมหาสมุทรที่อิงวิทยาศาสตร์และมีความครอบคลุม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ http://www.waittfoundation.org (@WaittFdn) และ http://www.waittinstitute.org (@Waittinstitute)

          สื่อมวลชนติดต่อ:

          รัฐบาลท้องถิ่นหมู่เกาะอาโซรีซ
          Pedro Caetano ที่ปรึกษาสื่อมวลชนประจำสำนักงานหัวหน้ารัฐบาลท้องถิ่นหมู่เกาะอาโซรีซ อีเมล: Pedro.AF.Caetano@azores.gov.pt โทร. +351-91-9130314
          Gina Macedo ที่ปรึกษาสื่อมวลชนประจำสำนักงานเลขาธิการท้องถิ่นด้านทะเล วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อีเมล: Gina.MA.Macedo@azores.gov.pt โทร. +351-91-7425055

          Oceano Azul Foundation 
          Maria Joao Soares อีเมล: mjsoares@jlma.pt โทร. +351-914-237487
          Maria Roquete อีเมล: mariaroquete@jlma.pt โทร. 351-962-068-300

          Waitt Institute 
          Shayna Brody อีเมล: sbrody@waittinstitute.org โทร. +1-719-229-5237

          ที่มา: Waitt Foundation และ Waitt Instituteเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode