TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
เงินสดทันใจ อัตราดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี กับธนาคารอิสลาม

วันที่ 1 มี.ค. 2555
 
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 โดยมีสำนักงานใหญ่และสาขาแห่งแรกอยู่ที่คลองตัน จากนั้นก็เริ่มทยอยเปิดสาขาในกรุงเทพฯและพื้นที่ภาคใต้ จนกระทั่งสิ้นปี พ.ศ. 2548 ธนาคารอิสลามมีสาขารวมทั้งสิ้น 9 สาขา การดำเนินธุรกิจของธนาคารอิสลามขยายอย่างต่อเนื่อง ต่อมาธนาคารได้ดำเนินการตามนโยบายการควบรวมกิจการของกระทรวงการคลัง โดยการซื้อกิจการบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และได้มีพิธีลงนามสัญญาโอนกิจการบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ของธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ส่งผลให้ธนาคารอิสลามมีสาขาเพิ่มขึ้นอีก 18 สาขา เป็น 27 สาขาและเพื่อรองรับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากคลองตัน มาที่อ าคาร คิวเฮ้าส์ อโศก ในเดือนสิงหาคม 2549

หากปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากกว่ารายได้ หรือต้องการเงินสดฉุกเฉินเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เราขอแนะนำ สินเชื่ออเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ยต่ำ (เริ่มต้น 9.99% ต่อปี)

โปรโมชั่นพิเศษ ได้รับคืนเงินสดจากดอกเบี้ยจ่ายทุกงวด

** สมัครสินเชื่อได้ทุกศาสนา **


เงื่อนไขสินเชื่อ
วงเงินอนุมัติสุงสุด 20 เท่าของรายได้ เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน รายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาท มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวต้องมีรายได้ต่อเดือนเกินกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
เอกสารประกอบการพิจารณา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) สำเนาใบรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
นอกจากนั้นเรายังมีสินเชื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อ SME, สินเชื่อเพื่อการ Refinance, ฯลฯ

จำนวนคนอ่าน 871 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode