กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โรงเรียนสังเกตุกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน

วันที่ 22 ก.พ. 2555 )
 
โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ เปิดเผยว่าโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการเตรียมโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) สร้างความ ตระหนักรู้ให้กับ นักเรียนนักศึกษาในการเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนรับผิดชอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ มีทั้งหมด๘๔ โรงเรียน ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ โดยให้มีการสอนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ ทุกโรงเรียน โรงเรียนท่าพระวิทยายน เป็น ๑ ใน ๘๔ โรงเรียนตามโครงการดังกล่าว ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสำหรับนักเรียน ครู และประชาชน ซึ่งช่วยผลักดัน การดำเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียนและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนในอีก ๔ ปีข้างหน้า (๒๕๕๘) กระทรวงศึกษาธิการไทยร่วมผลักดันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค ภายใต้กรอบการศึกษาของอาเซียน สู่อาเซียนบวกสาม และ EASลักษณะ Working Dinner โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอาเซียน ๑๐ ประเทศประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป ลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ นางพูนตา ไตรยาสุทธ์ อาจารย์ภาควิชาสังคมศึกษา โรงเรียนท่าพระวิทยายนกล่าวว่าได้มีการบรรจุไว้ในหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา เน้น เสาหลัก ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองความมั่นคง และด้านสังคมวัฒนธรรมมีการบังคับเลือกวิชาอาเซียนศึกษา พร้อมเตรียมเรื่องตลาดแรงงานด้วยพัฒนาเยาวชนอาเซียนให้ตระหนักถึงอัตลักษณ์อาเซียน และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีข้ามวัฒนธรรมประกอบด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ด้านภาษา และการให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของเอกชน นางสาวสุวนันท์ จวงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โปรแกรมวิทยยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าพระวิทยายน กล่าวว่าตนได้รู้เรื่องอาเซียนต้องเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ถ้าเป็นไปได้อยากไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนในกรอบอาเซียนบวกสาม (อาเซียน และจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี) ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode