กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สธ.ลาวปลื้มระบบประกันสุขภาพไทย

วันที่ 22 ก.พ. 2555 )
 
สธ.ลาว” ปลื้มระบบหลักประกันสุขภาพไทย คณะดูงาน "สาธารณสุขลาว” ชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพไทย ชี้คนจนลาวได้รักษาฟรี แต่คนที่ต้องร่วมจ่ายไม่กล้าไปรักษาเหตุกลัวค่ารักษาแพง ส่งผลเสียไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง ด้าน ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ ย้ำระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทำให้คนไทยได้รับการรักษา รพ.ไม่ว่าสังกัดหน่วยงานใดต่างร่วมให้บริการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 นายแพทย์จันพรมมา วงสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ การรับส่งต่อผู้ป่วย ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นายแพทย์ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายแพทย์พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 8 อุดรธานีและคณะให้การต้อนรับ นายแพทย์จันพรมมา กล่าวว่า การมาศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การรับ – ส่ง ต่อผู้ป่วย ในโรงพยาบาลทุกระดับ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาเป็นนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในลาวต่อไป ซึ่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาในระดับสูง ในขณะที่พัฒนาการด้านรักษาพยาบาลโดยเฉพาะโรคหัวใจในประเทศลาวเพิ่งเริ่มต้น หลังจากการศึกษาดูงานครั้งนี้แล้วจะนำผลการศึกษาไปเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการศึกษาแลกเปลี่ยนด้านการแพทย์กับประเทศไทยมากขึ้น เพราะการเดินทางสะดวก ภาษาก็ใกล้เคียงกัน นายแพทย์จันพรมมา กล่าวว่า ประเทศลาวมีความพยายามในการให้ประชาชนได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) แต่การดำเนินงานยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น การจะทำให้ทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลฟรีแบบที่ประเทศไทยทำได้นั้น ยอมรับว่าทำได้ยาก เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด ขณะนี้ทางรัฐบาลลาวให้การรักษาฟรีเฉพาะคนจนเท่านั้น คนที่พอมีจ่ายจะต้องช่วยร่วมจ่ายบ้าง แต่เมื่อให้ร่วมจ่ายก็พบปัญหาว่าคนที่ต้องร่วมจ่าย แม้ว่าจะเป็นเงินไม่มากกลับไม่กล้าเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาล เพราะกลัวต้องเสียเงินมาก ทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางการลาวตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ได้ครอบคลุมประชากร 50% ภายในปี 2558 โดยอาจจะใช้งบประมาณจากภาษีเหล้า บุหรี่ หรือที่เรียกว่า "ภาษีบาป” รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ได้ครอบคลุมคนไทย 100% แล้ว ดังนั้นโรงพยาบาลจะสังกัดใดก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะถือว่าเป็นผู้ให้บริการประชาชนที่เข้ามารับการรักษาพยาบาล โดยมี 3 หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และ กระทรวงการคลัง เป็นผู้จ่ายเงินซื้อบริการแทน ทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ครอบคลุม 100% ในปัจจุบัน ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 1,010 เตียง บุคลากรรวมประมาณ 4,000 คน มีอุปกรณ์เครื่องมือในการรักษาและตรวจวินิจฉัยครบครัน รวมทั้งมีห้องผ่าตัดที่ทันสมัย และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีหน้าที่หลักคือการรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็ได้จัดบริการปฐมภูมิเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยการทำงานด้านสุขภาพในชุมชนให้กับนักศึกษา และให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่โรงเรียนแพทย์ต้องมี เพราะทำให้สามารถดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรและต่อเนื่องถึงบ้าน ///////////////////////เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode