กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการ ๘๔ รอยยิ้มตามรอยพ่อช่วยเหลือผุ้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

วันที่ 22 ก.พ. 2555 )
 
เปิดโครงการ 84 รอยยิ้มทำดีตามรอยพ่อ ฯ ระดมทุนช่วยผู้พิการปากแหว่ง โพดานโหว่ มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศรีษะและใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สปสช. เขต 7 ขอนแก่น กาชาดจังหวัด จัดโครงการ 84 รอยยิ้มทำดีตามรอยพ่อ เพื่อผู้พิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อทำความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมพัฒนาขีดความสามารถและรูปแบบการบริการผู้ป่วย เพิ่มการเข้าถึงการรักษา และเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยครอบครัว ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธาน มูลนิธิตะวันฉายฯ กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2536-2553 คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคงวงช้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 924 ราย แต่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและติดตามอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ.2554 เพียง 32 รายคิดเป็น ร้อยละ 3.46 เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษามากขึ้น ทางมูลนิธิจึงได้ร่วมกับ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ "โครงการ 84 รอยยิ้มทำดีตามรอยพ่อ เพื่อผู้พิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อทำความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะมีการระดมทุนเพื่อให้บริการผ่าตัดผู้ป่วย โรคงวงช้าง 42 ราย และภาวะความพิการทางศีรษะและใบหน้าอื่นๆ อีก 42 ราย รวม 84 ราย โดยได้จัดตั้ง "กองทุน 84 รอยยิ้ม ทำดีตามรอยพ่อฯ” รับบริจาคในรูปแบบ 1 รอยยิ้ม 10,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธาซึ่งสามารถร่วมบริจาคได้มากกว่า 1 รอยยิ้ม หรือตามจิตศรัทธา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว สำหรับผู้มีจิตศรัทธาและมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ สามารถบริจาคเข้า "กองทุน 84 รอยยิ้ม ทำดีตามรอยพ่อฯ” โดยตรงได้ที่ มูลนิธิตะวันฉายฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-363123 โทรสาร 043-202558 มือถือ 081-1851151 หรือโอนเงินเข้าบัญชี "มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการทางศรีษะและใบหน้า” บัญชีเลขที่ 551-412873-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Fax สลิป โอนเงินพร้อมลงชื่อ-สกุล และระบุเข้า "กองทุน 84 รอยยิ้ม ทำดีตามรอยพ่อฯ” ไปยังหมายเลข โทรสาร 043-202558 หรือบริจาค online ผ่าน http://www.tawanchai-foundation.org ซึ่งการบริจาคครั้งนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยที่มีความพิการทางใบหน้าและศีรษะซึ่งเป็นความพิการที่ซับซ้อน ที่ต้องอาศัยวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานที่พร้อม เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยปากแหว่าง เพดานโหว่ โรคงวงช้าง ได้เข้ารับการรักษา ผ่าตัด ใส่เพดานเทียม จัดฟัน ฝึกพูดและแก้ไขการพูด โดยตั้งเป้าหมายว่าในปี 2555 จะต้องมีผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาทันตกรรมจัดฟันทั่วประเทศจำนวน 280 ราย และได้รับการฝึกพูดจำนวน 640 ราย ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

  • ประวัติ
  • ผู้บริหาร
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์
  • จรรยาบรรณ
  • หน่วยงานภายใน
  • หน่วยงานสื่อ

  • สถานีโทรทัศน์

  • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
    แห่งประเทศไทย
  • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

    สถานีวิทยุ

  • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
    แห่งประเทศไทย
  • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

  • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

    line กรมประชาสัมพันธ์
     


    © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
    โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
    Facebook Twitter Barcode