กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ธอมสัน รอยเตอร์เปิดตัวบริการ On-Shore Thai Baht Matching

วันที่ 22 ก.พ. 2555 )
 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยในงาน FX Community ที่กรุงเทพฯ

ลอนดอน, กรุงเทพ - 22 ก.พ. 2555 – บริษัท ธอมสัน รอยเตอร์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำของโลกสำหรับภาคธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ได้ประกาศเปิดตัวบริการ On-Shore Thai Baht Matching ภายในประเทศบนระบบการซื้อขาย Thomson Reuters Matching ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการซื้อขายมากขึ้นสำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทย

Nigel Fuller ผู้อำนวยการฝ่ายขายในเอเชียด้านบริการธุรกรรมการเงินของธอมสัน รอยเตอร์กล่าวว่า  "ธอมสัน รอยเตอร์ให้การสนับสนุนการทำธุรกรรมตลาดสัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลกมานานแล้วบนระบบการจับคู่คำสั่งซื้อขายของเรา และระบบเดียวกันนี้ประสบความสำเร็จในการดึงดูดสภาพคล่องที่แข็งแกร่งในตลาดสปอตสกุลเงินบาท  การตัดสินใจของเราที่จะเปิดตัวบริการซื้อขาย On-Shore Thai Baht Matching ภายในประเทศนั้นเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนต่อไปสำหรับเรา และเราได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากธนาคารต่างๆ ในประเทศไทย  เราจะยังคงสนับสนุนตลาดซื้อขายเงินบาทที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าของเราที่นี่ต่อไป”

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีปริมาณการซื้อขายที่สูง และยังคงได้รับความสนใจอย่างมากจากวงการซื้อขายทั่วโลก โดยในเดือนมกราคม 2555 มีปริมาณการซื้อขายในตลาดสปอตทั่วโลกโดยเฉลี่ยต่อวันสูงกว่า 1.27 แสนล้านดอลลาร์ โดยธอมสัน รอยเตอร์ เป็นบริษัทแรกที่เปิดตัวระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ผ่านทางบริการจับคู่การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์

การเปิดตัวบริการ On-Shore Thai Baht Matching ภายในประเทศไทยนี้ได้มีขึ้นพร้อมกับงาน Thomson Reuters FX Community Forum ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ ในกรุงเทพฯ เมื่อวานนี้  โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเกี่ยวกับแนวโน้มของประเทศไทยท่ามกลางภาวะที่ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

ในงานดังกล่าวธอมสัน รอยเตอร์ ได้ประกาศรายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับรางวัลด้านการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (FX AWARDS) เป็นครั้งที่สามสำหรับวงการการเงินของไทย รางวัลดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและสภาพคล่องในตลาดปริวรรตเงินตราของไทย และได้ตระหนักถึงความสำคัญของตลาดดังกล่าวที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยสถาบันการเงินที่ได้รับรางวัลนั้นได้รับการคัดเลือกจากปริมาณการซื้อขายและการให้ข้อมูลด้านราคาผ่านระบบซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ธอมสัน รอยเตอร์

สถาบันการเงินที่ได้รับรางวัลด้านการปริวรรตเงินตราต่างประเทศสาขาต่างๆ ของธอมสัน รอยเตอร์ ได้แก่

1.สาขาผู้จัดสรรสภาพคล่องดอลลาร์สหรัฐ/บาทยอดเยี่ยม  (จากระบบซื้อขาย Dealing Spot Matching)
รางวัลชนะเลิศ: ธนาคารกรุงเทพ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ธนาคารกสิกรไทย

2.สาขาผู้จัดสรรสภาพคล่องสกุลเงินต่างประเทศยอดเยี่ยม (จากระบบซื้อขาย Dealing Spot Matching)
รางวัลชนะเลิศ: ธนาคารเจพี มอร์แกน เชส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ธนาคารโตเกียว มิตซูบิชิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ธนาคารกรุงเทพ

3.สาขาผู้จัดสรรสภาพคล่องสกุลเงินต่างประเทศยอดเยี่ยม (จากระบบซื้อขาย RTFX)
รางวัลชนะเลิศ: ธนาคารธนชาต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ธนาคารกสิกรไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ธนาคารยูโอบี

4.สาขาผู้ให้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาทยอดเยี่ยม 
รางวัลชนะเลิศ: ธนาคารไทยพาณิชย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ธนาคารซิตี้แบงก์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ธนาคารทหารไทย

ธอมสัน รอยเตอร์ในประเทศไทย

ธอมสัน รอยเตอร์เปิดสำนักงานในกรุงเทพมากว่า 100 ปีแล้ว และปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,200 คน โดยธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทได้อยู่ในประเทศไทยซึ่งรวมถึงการมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงิน กฏหมาย ภาษีและบัญชี ธุรกิจด้านการรักษาสุขภาพ รวมถึงบริการด้านข่าวของรอยเตอร์และบริการสื่ออื่นๆ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาของธอมสัน รอยเตอร์เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ของไทย และเป็นบริษัทแรกในไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ 

สำนักงานของธอมสัน รอยเตอร์ในกรุงเทพนับเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ทางธุรกิจและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับการดำเนินงานทั่วโลก 

นอกจากนี้ธอมสัน รอยเตอร์ยังมีโครงการรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ในประเทศไทย และพนักงานจำนวนมากได้สละเวลาให้กับโครงการเพื่อชุมชนในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิในปี 2547 มูลนิธิธอมสัน รอยเตอร์ ก็ได้ทำการบริจาคเพื่อบรรเทาทุกข์ของผู้ประสบภัยและครอบครัว

ธอมสัน รอยเตอร์

ธอมสัน รอยเตอร์เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้านข้อมูลสำหรับธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ โดยผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเข้ากับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารระดับสูงในวงการการเงิน กฎหมาย ภาษีและการบัญชี ธุรกิจด้านการรักษาสุขภาพและวิทยาศาสตร์ รวมถึงตลาดสื่อ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรข่าวที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดของโลก  

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ที่นิวยอร์ค และมีศูนย์ดำเนินงานที่สำคัญอยู่ในลอนดอนและเมืองอีแกน รัฐมินนีโซต้า โดยธอมสัน รอยเตอร์มีพนักงาน 55,000 คนและเปิดดำเนินการในกว่า 100 ประเทศ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thomsonreuters.com

ติดต่อ
โทมัส เลา
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
(บริการด้านการเงิน)
ธอมสัน รอยเตอร์
โทร: +852 2843 6367
มือถือ: +852 6795 3305
thomas.lau@thomsonreuters.com
thomsonreuters.com

ภัทรภร ธนทรงตระกูล
ฝ่ายขาย ธอมสัน รอยเตอร์
ธอมสัน รอยเตอร์
โทร. +662 648 9612
pattaraporn.thanasongtrakul@thomsonreuters.com
thomsonreuters.com

สายด่วนฝ่ายประชาสัมพันธ์: +852 2843 6990เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode