TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 17 ก.พ. 2555
มหาวิทยยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
สหภาพครูแห่งชาติ  กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการรับมอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ในวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2555  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  โดยเรียนเชิญ ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา   สมาชิกสหภาพครู  และตัวแทนจากสาขาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการประชุม  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   เกิดแนวทางการใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม  ในการเตรียมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน  ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
จำนวนคนอ่าน 98 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode