TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 17 ก.พ. 2555
มหาวิทยยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
สหภาพครูแห่งชาติ  กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการรับมอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ในวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2555  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  โดยเรียนเชิญ ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา   สมาชิกสหภาพครู  และตัวแทนจากสาขาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการประชุม  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   เกิดแนวทางการใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม  ในการเตรียมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน  ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
จำนวนคนอ่าน 157 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode