TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ บันทึกเทปการสนทนาธรรมรายการ “ธรรมรับอรุณ” ภาคพิเศษ

วันที่ 15 ก.พ. 2555 ( จำนวนคนอ่าน 616 คน )
PKST.

          เช้าวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2555 ) นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้บันทึกเทปการสนทนาธรรม ในรายการ "ธรรมรับอรุณ” ภาคพิเศษ ซึ่งเป็นการสนทนาธรรมระหว่างหลวงพ่อดร. สอาด ฐิโตภาโส (พระครูสิทธิปภากร) เจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก และพระอาจารย์ไพบูลย์ อภิปุณโณ วัดป่าดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ และที่ห้องปฏิบัติการ รปส. โดยนำออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุกวันเสาร์- อาทิตย์ เวลา 05.00 น.-05.30 น. ในระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 92.5 มฮ. และระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 891 กฮ. พร้อมทั้งเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ
          โอกาสเดียวกันนี้นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัย แด่หลวงพ่อ ดร.สอาด ฐิโตภาโส ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก และ พระอาจารย์ไพบูลย์ อภิปุณโณ ณ ห้องปฏิบัติการ รปส. กรมประชาสัมพันธ์ .
จำนวนคนอ่าน 617 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode