กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 11 ก.ย. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

                  กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดย นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน มี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ 
                  ในที่ประชุมกล่าวถึงแนวทางการกรอกข้อมูลระบบฐานข้อมูลงบลงทุน เพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ (Open Data) และไม่ให้ข้อมูลที่เปิดเผยมีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูล และแนวทาง ขั้นตอน การใช้งานระบบบริการประชาชนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว การติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ระบบฐานข้อมูลตามกระบวนงาน และขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อใช้บริการกรมประชาสัมพันธ์ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและลดการใช้เอกสารสำเนาในการติดต่อราชการ


ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ภาพ : ศสช. (เชษฐ์)
ภาพ/ข่าว : ศสช. (พุทธรัฐ)
ว/ด/ป. ๑๑ ก.ย. ๖๑
จำนวนคนอ่าน 236 คน จำนวนคนโหวต 0 คนเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode