TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


บทความ (ไม่ใช้) >> สาระน่ารู้
การทำโยคะบนใบหน้า

วันที่ 24 ส.ค. 2553 ( จำนวนคนอ่าน 75 คน )
 
ใครที่อยากบริหารใบหน้าด้วยวิธีการทำโยคะ วันนี้มีวิธีมาบอกกันค่ะ...

เริ่มจากปล่อยใจให้ผ่อนคลายรู้สึกสบาย พร้อมกับยืนแยกขาเท้าเอว ก้มศีรษะลงมาให้คางชิดกับอกให้มากที่สุด นับ 1-5 จึงคลายและหงายศีรษะไปด้านหลังให้มากทีสุด นับ 1-5 จึงคลาย และทำซ้ำ ก้ม-เงยลับกันไปเป็นจังหวะเช่นนี้ต่อเนื่อง 5 ครั้ง ต่อเนื่องด้วย เอียงคอ ไปทางซ้าย-ขวา สลับกัน เป็นจังหวะช้าๆ เช่นเดิม ทั้งหมด 5 ครั้ง เมื่อครบจำนวนแล้วให้ยืนตรง เท้าเอว หันศีรษะไปด้านหลังเริ่มด้วยทางขวา แล้วค้างไว้ นับ 1-5 กลับสู่ท่าเริ่ม ทำเช่นเดียวกันแต่สลับข้าง บริหารซ้ำสลับซ้าย-ขวา ทั้งหมด 5 ครั้ง

สุดท้าย ให้หมุดศีรษะเป็นวงกลม โดยก้มศีรษะมาทางด้านหน้า แล้วหมุนไปทางขวาให้ครบรอบ แล้ววนกลับทางซ้าย หมุนคอสลับกันขวา-ซ้ายทั้งหมด 5 รอบ

เพียงเท่านี้ก็จะมีใบหน้าที่กระชับเต่งตึงได้ด้วยวิธีการทำโยคะแล้ว.
จำนวนคนอ่าน 76 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode