TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นครปฐมจัดงาน “งานเข้า งานหาคน คนหางาน”

วันที่ 7 ก.พ. 2555
สนง.แรงงานจังหวัดนครปฐม
 
      นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ร่วมกับจังหวัดนครปฐม และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ กำหนดจัดงาน กระทรวงแรงงานห่วงใย ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และงานเข้า งานหาคน คนหางาน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สืบเนื่องจาก สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ก่อเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว และกลับเข้าสู่ภาวะปกปกติในบางพื้นที่ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นยังดำรงอยู่ ประชาชนยังต้องการความช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบ
 
     นายธีรพล ขุนเมือง แรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เยียวยา สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้มีโอกาสในการทำงาน และมีแนวทางในการประกอบอาชีพ และจะมีพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน และนายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย คลินิกแรงงาน : แนะสิทธิประโยชน์ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงานหลังน้ำลด คลินิกมีงานทำ : ให้บริการรับสมัครงาน แนะแนวอาชีพ รับลงทะเบียนผู้แจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ คลินิกช่าง : บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็ก คลินิกแพทย์ : ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล คลินิกประกันสังคม : ให้บริการแนะนำการยื่นคำขอกู้ซ่อมแซมบ้าน/สถานประกอบการที่ถูกน้ำท่วม ตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน และรับสมัครผู้ประกันตน มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐
...............................
ชุติมา : สนง.ปรชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 127 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode