กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นครปฐมจัดงาน “งานเข้า งานหาคน คนหางาน”

วันที่ 7 ก.พ. 2555 )
สนง.แรงงานจังหวัดนครปฐม
 
      นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ร่วมกับจังหวัดนครปฐม และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ กำหนดจัดงาน กระทรวงแรงงานห่วงใย ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และงานเข้า งานหาคน คนหางาน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สืบเนื่องจาก สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ก่อเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว และกลับเข้าสู่ภาวะปกปกติในบางพื้นที่ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นยังดำรงอยู่ ประชาชนยังต้องการความช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบ
 
     นายธีรพล ขุนเมือง แรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เยียวยา สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้มีโอกาสในการทำงาน และมีแนวทางในการประกอบอาชีพ และจะมีพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน และนายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย คลินิกแรงงาน : แนะสิทธิประโยชน์ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงานหลังน้ำลด คลินิกมีงานทำ : ให้บริการรับสมัครงาน แนะแนวอาชีพ รับลงทะเบียนผู้แจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ คลินิกช่าง : บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็ก คลินิกแพทย์ : ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล คลินิกประกันสังคม : ให้บริการแนะนำการยื่นคำขอกู้ซ่อมแซมบ้าน/สถานประกอบการที่ถูกน้ำท่วม ตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน และรับสมัครผู้ประกันตน มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐
...............................
ชุติมา : สนง.ปรชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode