กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นจัดทำBig Cleaning Day รับกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐ ขอนแก่นเกมส์

วันที่ 6 ก.พ. 2555 )
 
ขอนแก่นทำBig Cleaning day รับกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐ ขอนแก่นเกมส์ นาย ธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดเมือง Big Cleaning day เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ชาวจังหวัดขอนแก่นได้แสดงออกถึงความรักและความสามัคคีและการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการที่จังหวัดขอนแก่นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐ ขอนแก่นเกมส์ระหว่างวันที่ ๓-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และกีฬาคนพิการ นครขอนแก่นเกมส์ ครั้งที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ จังหวัดได้กำหนดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดเมือง Big Cleaning day จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นและถนนศรีจันทร์ พร้อมทำพิธีเปิดการรณรงค์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐- ๑-.๐๐ น ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ บริเวณถนนหน้าเมือง ถนนศรีจันทร์ และถนนรถไฟ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ บริเวณถนนเหล่านาดี และถนนรอบบึงแก่นนคร โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์ปภ.เขต ๖ ขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า บ้านเป็ด พระลับ ท่าพระ บ้านทุ่ม อบต.ศิลาและบึงเนียม มทบ. ๒๓ กรมทหารราบที่ ๘ กรมทหารม้าที่ ๖ ตชด.ภาค ๒ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นในด้านการสนับสนุนอุปกรณ์ ทำความสะอาด กำลังพล รถฉีดน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกันเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode