กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นเสนอโครงการ ๙๖๗๘ ล้านบาท เสนอครมงสัญจรที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 2 ก.พ. 2555 )
 
จังหวัดขอนแก่นเสนอโครงการFlag Ship Project Team ก่อนวันประชุมครม.สัญจร นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รัฐมนตรีกำหนดตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ ในส่วนจังหวัดขอนแก่นได้จัดประชุมคณะทำงานยกร่างข้อเสนอโครงการสำคัญ (Flag Ship Project Team) เพื่อนำเข้าหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาที่จังหวัดอุดรธานีได้เชิญจังหวัดกลุ่มเป้าหมายที่รัฐมนตรีกำหนดจะตรวจราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อทำรายละเอียดพื้นที่โครงการที่จะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้เสนอโครงการเป็น เป็น ๓ กลุ่ม ๑๗ โครงการ งบ ๙,๖๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายระบบชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำพอง การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง การลงทุนการค้าและบริการของภาคและระหว่างประเทศในภูมภาคอินโดจีน ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของภูมิภาค ศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ(Medical Hup) โครงการพัฒนาศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษกเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติ และโครงการแก้ไขปัญหาสำคัญในเขตเมือง(เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค การก่อสร้างระบบผันน้ำ(Flood Way จากพื้นที่เขตเมืองลงสู่ลำน้ำชี เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะเข้าสู่เมือง ส่วนรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มี ๓ ท่านคือ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณื ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode