กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มข.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

วันที่ 2 ก.พ. 2555 )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
มข.จัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ 84 พรรษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติอัครศิลปินขึ้น และได้เชิญศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ร่วมสรางสรรค์ผลงานศิลปกรรม จำนวน 17 ท่าน ผลงานทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นถึงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งนิทรรศการจัดแสดงในระหว่างวันที่ 1-26 กุมภาพันธ์ 2555 ร่วมรับฟังการเสวนาพิเศษจากศิลปินระดับประเทศ นำโดย ศ.วิโชค มุกดามณี และ อ.ทวี รัชนีกร และร่วมพิธีเปิดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป การจะจัดแสดงห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1๑๔.๓๐ น. ลงทะเบียนรับฟังการบรรยาย (ห้องประชุมชั้น ๓)
๑๕.๐๐ น. การบรรยาย หัวข้อ "ทัศนะต่อการสร้างสรรค์ศิลปกรรม” โดย อ.ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
๑๖.๐๐ น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ผลงานฝีพระหัตถ์ด้านจิตรกรรม และประติมากรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ”โดย ศ.วิโชค มุกดามณี การแสดงจาก ดร.ฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง . นิทรรศการศิลปะ "อดีตและความทรงจำ Beyond Memory Art Exhibition" ศิลปิน รศ.สุวิช สถิตวิทยานันท์ อดีตคณบดีและผู้ก่อตั้งคณะศิลปกรรม มข.มีแนวคิดในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ว่า " ความเป็นไปในธรรมชาติและประสบการณ์ของชีวิต ได้กลั่นกรองความคิดและอารมณ์ความรู้สึกในการสร้างสรรค์งาน ข้าพเจ้าไม่ได้ยึดรูปแบบหรือลัทธิการสร้างสรรค์ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อเปิดใจกว้างและมีอิสระในการสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่ออารมณ์ ความรู้สึก และแสดงออกได้อย่างเต็มที่ ”จะเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการศิลปะ และผู้สนใจซึ่งปฏิบัติงานด้านศิลปะของภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนกับศิลปิน จัดแสดงระหว่างวันที่ 2-29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ผลงานจะจัดแสดงห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 2. นิทรรศการภาพถ่าย "Mexico, pais de colores" นิทรรศการแสดงภาพถ่ายจากเม็กซิโก หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาควิชาภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถานทูตสเปนประจำประเทศไทย เชิญชมความสวยงาม วิถีชีวิต วัฒนธรรม หลังเลนส์จากช่างภาพมืออาชีพของเม็กซิโก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมกับประสานความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 20 กุมภาพันธ์ 2555 โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 น. ผลงานจัดแสดง ชั้น 3 ห้องประชุมณ หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดทุกวัน 10 โมง - 1 ทุ่ม สอบถามข้อมูลเพิ่มที่ สำนักวัฒนธรรม มข. โทร.084-9600261 ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode