TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าว >> รับสมัครงาน
ขอเชิญผู้สนใจไปทำงานไต้หวัน ลงทะเบียนผ่านระบบจ้างตรงออนไลน์

วันที่ 28 ม.ค. 2555
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน ซึ่งจะมีการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานกับคณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน (COUNCIL OF LABOUR AFFAIRS หรือ CLA)
นางสาวสุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ไต้หวันผ่านระบบจ้างตรงออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนหางานที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในไต้หวัน โดยไม่ต้องผ่านสายหรือนายหน้า แต่สามารถติดต่อขอลงทะเบียนสมัครงานกับสำนักงานจัดหางานฯ ตามแบบฟอร์มที่ CLA กำหนด เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบการจ้างงานตรงแล้ว หากนายจ้างรายใดมีความประสงค์จะจ้างแรงงาน ทางสำนักงานฯ จะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมารับการสัมภาษณ์จากนายจ้าง ผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือระบบการถ่ายทอดผ่านกล้องวีดีโอเครือข่ายตามความเหมาะสม
ผู้สนใจลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานไต้หวัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-5388 , 0-3540-8205-6 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 223 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode