กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
ขอเชิญผู้สนใจไปทำงานไต้หวัน ลงทะเบียนผ่านระบบจ้างตรงออนไลน์

วันที่ 28 ม.ค. 2555
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน ซึ่งจะมีการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานกับคณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน (COUNCIL OF LABOUR AFFAIRS หรือ CLA)
นางสาวสุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ไต้หวันผ่านระบบจ้างตรงออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนหางานที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในไต้หวัน โดยไม่ต้องผ่านสายหรือนายหน้า แต่สามารถติดต่อขอลงทะเบียนสมัครงานกับสำนักงานจัดหางานฯ ตามแบบฟอร์มที่ CLA กำหนด เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบการจ้างงานตรงแล้ว หากนายจ้างรายใดมีความประสงค์จะจ้างแรงงาน ทางสำนักงานฯ จะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมารับการสัมภาษณ์จากนายจ้าง ผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือระบบการถ่ายทอดผ่านกล้องวีดีโอเครือข่ายตามความเหมาะสม
ผู้สนใจลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานไต้หวัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-5388 , 0-3540-8205-6 ในวันและเวลาราชการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode