ข่าว >> รับสมัครงาน
ขอเชิญผู้สนใจไปทำงานไต้หวัน ลงทะเบียนผ่านระบบจ้างตรงออนไลน์

วันที่ 28 ม.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน ซึ่งจะมีการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานกับคณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน (COUNCIL OF LABOUR AFFAIRS หรือ CLA)
นางสาวสุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ไต้หวันผ่านระบบจ้างตรงออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนหางานที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในไต้หวัน โดยไม่ต้องผ่านสายหรือนายหน้า แต่สามารถติดต่อขอลงทะเบียนสมัครงานกับสำนักงานจัดหางานฯ ตามแบบฟอร์มที่ CLA กำหนด เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบการจ้างงานตรงแล้ว หากนายจ้างรายใดมีความประสงค์จะจ้างแรงงาน ทางสำนักงานฯ จะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมารับการสัมภาษณ์จากนายจ้าง ผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือระบบการถ่ายทอดผ่านกล้องวีดีโอเครือข่ายตามความเหมาะสม
ผู้สนใจลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานไต้หวัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-5388 , 0-3540-8205-6 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 2723 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ