TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าว >> รับสมัครงาน
สพม.19 รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งที่ว่าง...

วันที่ 25 ม.ค. 2555
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19(สพม.19) จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู มีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งที่ว่าง...ดังนี้
 
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก 2 ตำแหน่ง
2. เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง 1 ตำแหน่ง
3. นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก 1 ตำแหน่ง
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก 1 ตำแหน่ง
5. นักวิชาการศึกษา ปก/ชก 1 ตำแหน่ง
ลิงค์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.sesao19.go.th/v2010/index.php?name=news&file=readnews&id=55
จำนวนคนอ่าน 607 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode