กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
"แอโรฟลอต" เตรียมเซ็นสัญญาเช่าเครื่องบิน MC-21 จาก "รอสเทค"

วันที่ 4 ก.พ. 2561 )
IQML
 
  แอโรฟลอต (Aeroflot) จะกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดที่เช่า

อากาศยานระยะกลาง MC-21 ที่ผลิตในรัสเซีย โดยการเซ็นสัญญาเช่า

เครื่องบินโดยสารสุดทันสมัยจำนวน 50 ลำระหว่างแอโรฟลอตและรอ

สเทค (Rostec) จะเกิดขึ้นในวันนี้

         
 (โลโก้: 

http://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpg )

          สัญญา Firm Order นี้ระบุว่า เอวิเอแคปิตอล-เซอร์วิส 

(Aviacapital-Service) ซึ่งเป็นบริษัทลีสซิ่งในเครือรอสเทค จะส่งมอบ

เครื่องบิน MC-21-300 จำนวน 50 ลำให้แก่แอโรฟลอต ในลักษณะ

สัญญาเช่าดำเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้แอโรฟลอตกลายเป็นผู้เช่าสัญชาติรัส

เซียรายใหญ่ที่สุดที่เช่าเครื่องบินรุ่นนี้ โดยการชำระเงินค่าเช่าและเงิน

สำรองเพื่อการซ่อมบำรุงมีมูลค่ารวมกันกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

          เครื่องบินดังกล่าวจะถูกปรับแต่งเพื่อให้แอโรฟลอตใช้รองรับผู้

โดยสาร 169 ที่นั่ง ประกอบด้วยที่นั่งชั้นธุรกิจ 16 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 

153 ที่นั่ง โดยในช่วงแรกของสัญญา เครื่องบินจะถูกส่งมอบพร้อม

เครื่องยนต์ที่ผลิตนอกรัสเซีย ส่วนเครื่องบินตั้งแต่ลำที่ 26 เป็นต้นไป 

ทางแอโรฟลอตมีสิทธิ์เลือกเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ PD-14 ที่ผลิตในรัส

เซีย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบรับรอง

          เครื่องบินลำแรกจะถูกส่งมอบให้แก่แอโรฟลอตในไตรมาสแรก

ของปี 2563 และจะส่งมอบครบทั้งหมดภายในปี 2569 โดยเครื่องบิน

แต่ละลำมีสัญญาเช่า 12 ปี และสามารถต่อสัญญาเช่าได้ครั้งละ 2 ปี ไม่

เกิน 3 ครั้ง แอโรฟลอตมีแผนที่จะใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในเส้นทางบินทั้งใน

และระหว่างประเทศ

          เซอร์เกย์ เคเมซอฟ ซีอีโอของรอสเทค กล่าวว่า

          "ข้อตกลงนี้ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการบินพลเรือนของรัสเซีย

กำลังกลับมาผงาดอีกครั้ง และกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องบิน

ชั้นนำของโลก เครื่องบิน MC-21 เป็นตัวแทนของความสำเร็จครั้งใหญ่

สำหรับอุตสาหกรรมการบิน เครื่องบินรุ่นนี้ใช้วัสดุล้ำสมัยและระบบล่า

สุดที่พัฒนาโดยบริษัทแถวหน้าของรัสเซียเอง สำหรับส่วนประกอบของ 

MC-21 ที่รอสเทคผลิตมีทั้งชิ้นส่วนไททาเนียมและวัสดุประกอบ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ออนบอร์ด ส่วนประกอบโครง ระบบต่างๆ และเครื่องยนต์ 

PD-14 ซึงเป็นหัวใจของเครื่องบิน เราเชื่อว่าแอโรฟลอตจะเลือกเครื่อง

ยนต์นี้เป็นแหล่งพลังงานหลักของเครื่อง MC-21"

          วิตาลี ซาเวลิเยฟ ซีอีโอของแอโรฟลอต กล่าวว่า

          "การลงนามในสัญญาเช่าเครื่องบิน MC-21 จำนวน 50 ลำ ไม่ใช่

แค่เหตุการณ์สำคัญสำหรับทั้งสองบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นเหตุการณ์

สำคัญสำหรับประเทศของเราด้วย ผู้ผลิตรัสเซียได้ร่วมกันสร้างเครื่องบิน

โดยสารแห่งอนาคตลำแรก ซึ่งถือเป็นการกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งของรัส

เซียในอุตสาหกรรมการบิน นอกจากนี้ การลงนามระหว่างแอโรฟลอต

และรอสเทคยังเกิดขึ้นพร้อมกับอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญ นั่นคือ การที่แอ

โรฟลอตกลับมาติดทำเนียบผู้นำด้านการบินระดับโลกอีกครั้ง โดยเป็น

หนึ่งในสายการบินรายใหญ่ 20 อันดับแรกของโลก ทั้งนี้ ในโลกปัจจุบัน

ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง เราเชื่อว่าการสร้าง

เทคโนโลยีที่ทำให้รัสเซียมีศักยภาพในการแข่งขันถือเป็นสิ่งสำคัญ โดย

ต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงและราคาแข่งขันได้ด้วย ด้วยเหตุนี้ 

การจับมือกับรอสเทค หุ้นส่วนรายใหญ่ที่สุดและผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของแอ

โรฟลอต จึงถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง"

          MC-21 เป็นเครื่องบินขนาดกลางลำตัวแคบ ผลิตโดย เออร์คุต 

คอร์ปอเรชั่น (Irkut Corporation) บริษัทในเครือ ยูไนเต็ด แอร์คราฟท์ 

คอร์ป (United Aircraft Corp: UAC) โดยร่วมมือกับบรรดาผู้ผลิตชั้นนำ

ของรัสเซีย สำหรับบริษัทในเครือรอสเทคที่มีส่วนร่วมในการผลิตเครื่อง

บินประกอบด้วยบริษัท VSMPO-AVISMA, United Engine Corporation, 

Technodinamika, Concern Radio-Electronic Technologies และ RT-

Chemcomposite

          MC-21 มีเคบินที่ถูกหลักสรีรศาสตร์สำหรับนักบิน และมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยโซลูชั่นวิศวกรรมที่นำมาติดตั้ง นอกจากนั้นยัง

เป็นเครื่องบินลำแรกของโลกในประเภทนี้ที่ใช้วัสดุโพลิเมอร์ในการสร้าง

ปีก โดยวัสดุเชิงประกอบนี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% ของเครื่องบิน 

ช่วยให้เครื่องบินบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้น

          MC-21 พร้อมมอบความสะดวกสบายเหนือระดับให้แก่ผู้โดยสาร 

เนื่องจากมีลำตัวเครื่องบินกว้างที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องบินลำตัวแคบรุ่น

อื่นๆ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.06 เมตร) มีทางเดินกว้าง และมีที่เก็บ

สัมภาระขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังมีแผนติดตั้งระบบไวไฟบน

เครื่องบินทุกลำที่ส่งมอบให้แอโรฟลอต เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถใช้อิน

เทอร์เน็ตได้

          ที่มา: แอโรฟลอตเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode