กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
Sanford Health รุกขยายบริการใน 7 ประเทศทั่วโลก

วันที่ 24 ม.ค. 2561 )
IQML
 
Sanford Health รุกขยายกิจการในตลาดการดูแลสุขภาพระดับ

นานาชาติ ด้วยการขยายการให้บริการใน 7 ประเทศทั่วโลก โดยใน

ปีนี้ Sanford Health จะเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ เวียดนาม 

คอสตาริกา และแอฟริกาใต้ รวมถึงขยายกิจการในจีนและกานา 

สำหรับความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น

ส่วนน้อยของ ISAR Klinikum เมื่อปีที่แล้ว โดย ISAR Klinikum เป็น

โรงพยาบาลในเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็น

พิเศษด้านสเต็มเซลล์บำบัด

          ความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้ Sanford World Clinic ซึ่ง

เป็นโครงการระดับนานาชาติของ Sanford Health มีสาขารวมกันเกิน 

30 สาขา ใน 9 ประเทศ Sanford World Clinic ถือกำเนิดขึ้นในปี 2550 

โดยได้รับการสนับสนุนจากเงินบริจาค และมีจุดมุ่งหมายในการ

ประสานความร่วมมือกับบรรดาผู้นำในแวดวงการดูแลสุขภาพ เพื่อ

พัฒนาบริการที่มีความยั่งยืนทั่วโลก

          Kelby Krabbenhoft ประธานและซีอีโอของ Sanford Health 

กล่าวว่า "ความร่วมมือที่เกิดขึ้นช่วยให้เราสามารถสร้างโอกาสในการ

เรียนรู้ร่วมกัน เราไม่ได้ทำเพื่อเงิน และเราเชื่อว่าความร่วมมือใน

ลักษณะนี้จะช่วยให้ภารกิจด้านสุขภาพและการรักษามีความก้าวหน้า

มากขึ้น"

          ความร่วมมือแต่ละครั้งมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของขอบ

เขตการให้บริการและประเภทของข้อตกลง โดยจุดสนใจของความ

ร่วมมือมีตั้งแต่การดูแลสุขภาพปฐมภูมิและกุมารเวชศาสตร์ ไปจน

ถึงการวิจัยและระบบสุขภาพ

          Dan Blue, M.D. รองประธานบริหาร Sanford World Clinic 

กล่าวว่า "เราต้องการขยายการให้บริการไปยังประเทศที่เราสามารถ

ทำประโยชน์และสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืน เรามีพันธมิตรที่แข็ง

แกร่งในประเทศเหล่านี้ และมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน นั่นคือ การยก

ระดับการดูแลสุขภาพทั่วโลก"

          - นิวซีแลนด์: Sanford World Clinic และ Omni Health Limited 

จะเปิดคลินิกเวชปฏิบัติทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ ในย่านศูนย์กลาง

ธุรกิจของโอ๊คแลนด์
          - ไอร์แลนด์: Sanford World Clinic และ Hermitage Medical 

Clinic จะตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อขยายบริการด้านวิทยาเนื้องอก 

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนจาก Sanford 

Research ในสหรัฐอเมริกา
          - คอสตาริกา: Sanford World Clinic ให้การสนับสนุนด้าน

กลยุทธ์และการดำเนินงานแก่ระบบสุขภาพของโรงพยาบาล Hospital 

Metropolitano ขณะที่ทางโรงพยาบาลกำลังเติบโตอย่างอย่างแข็ง

แกร่งทั่วประเทศ
          - เวียดนาม: Sanford World Clinic ร่วมมือกับ Victoria 

Healthcare สนับสนุนโครงการให้ความรู้ด้านการจัดการสุขภาพ

และคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้า

หน้าที่ของ Victoria Healthcare
          - แอฟริกาใต้: Sanford World Clinic สนับสนุนการพัฒนา

โครงการให้ความรู้และการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับโรค Fetal Alcohol 

Spectrum Disorders (FASD) ณ มหาวิทยาลัย Stellenbosch 

University รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับหลายๆฝ่าย
          - กานา: Sanford World Clinics สานต่อความร่วมมมือกับ

รัฐบาลกานาเพื่อเพิ่มจำนวนคลินิกจากปัจจุบันที่มีอยู่ 23 แห่ง
          - จีน: Sanford World Clinic จะให้การสนับสนุนด้านวิทยาเนื้อ

งอกแก่ Ciming Health Checkup Group ซึ่งถือเป็นความร่วมมือ

ระหว่างแพทย์และแพทย์ทางไกล

          Hu Bo, M.D. ประธานบอร์ดบริหาร Ciming Health Check 

Group และประธานฝ่ายจัดการสุขภาพของ Chinese Medical Doctor 

Association กล่าวว่า "เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ Sanford Health และ

เชื่อว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งในจีนจะได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย

ที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้ป่วย"

          ทั้งนี้ Sanford World Clinic พยายามสร้างความร่วมมือครั้ง

ใหม่ให้ได้ 3-5 ครั้งต่อปี

          รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sanford Health ได้ที่ 

www.sanfordhealth.org 

          รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Omni Health ได้ที่ 

http://omnihealth.co.nz/ 

          รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hermitage Medical Clinic ได้ที่ 

https://www.hermitageclinic.ie/ 

          รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hospital Metropolitano ได้ที่ 

http://www.metropolitanocr.com/ 

          รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Victoria Healthcare ได้ที่ 

http://www.victoriavn.com/ 

          รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stellenbosch University's Faculty 

of Medicine and Health Sciences ได้ที่ www.sun.ac.za 

          รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ciming Health Checkup Group 

ได้ที่ www.ciming.com 

          ติดต่อ:
          Paul Heinert
          Sanford Health Media Relations
          605-366-2432 / paul.heinert@sanfordhealth.org เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode