กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เมืองกว่างโจวภูมิใจความสามารถในการแข่งขันของเมืองได้รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่งในวัน "World Cities Day"

วันที่ 3 พ.ย. 2560 )
เทศบาลเมืองกว่างโจว
 
          เมืองกว่างโจว ประเทศจีน รับหน้าที่เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆเนื่องในวัน 2017 World Cities Day ที่จัดขึ้นภายใต้ธีม "เมืองแห่งธรรมาภิบาลเชิงนวัตกรรมที่เปิดกว้าง" โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา
 
          จีนได้ส่งเสริมงานกิจกรรมเนื่องในวัน World Cities Day มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 แล้ว วัน World Cities Dayถือเป็นวันแรกเริ่มของวันสากลหรือ International Day ที่จัดขึ้นภายใต้ธีมของเมืองต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะดึงความสนใจมากยิ่งขึ้นจากประชาคมสากลมายังการพัฒนาเมืองระดับโลก เพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับความร่วมมือในระดับสากลและสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น่าอยู่อาศัย สะดวก และสามัคคีกลมเกลียวกัน
 
          เวทีการประชุม World City Competitiveness Forum ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของวัน  World Cities Day ที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา และยังได้มีการเผยแพร่รายงานความสามารถในการแข่งขันของชุมชนเมืองระดับโลก ปี2560-2561 หรือ Global Urban Competitiveness Report 2017-2018 ด้วยเช่นกัน รายงานดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยสถาบันสังคมศาสตร์จีน (CASS)  ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) และผู้เชี่ยวชาญด้านความสามารถในการแข่งขันของเมืองระดับโลกอีกมากมาย ด้วยระบบดัชนีของความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของเมือง เมืองต่างๆกว่า 1,000 เมืองจึงถูกนำมาวัดและจัดอันดับ สำหรับประเทศจีนนั้น เมืองถึง 9 เมืองติดอันดับท็อป 100 ของเมืองที่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และอีก 21 เมืองติดอันดับท็อป 100 ของเมืองที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
 
          ศาสตราจารย์ อี้ เผงเฟย ผู้อำนวยการของศูนย์แห่งเมืองและความสามารถในการแข่งขันของสถาบันสังคมศาสตร์จีน และหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านเมืองของโครงการร่วมระหว่าง CASS-UN-HABITAT ชี้ว่า เมืองต่างๆในจีนที่กว่างโจวเป็นตัวแทนของเมืองที่ได้รับการจัดอันดับเป็นพิเศษ ในฐานะที่เป็นหัวหอกของเมืองระดับชาติที่เปิดกว้างและได้รับการปฏิรูปของจีนและยังเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง เมืองกว่างโจวหรือนครแห่งดอกไม้ได้ติดอันดับท็อป 20 ของเมืองที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นครั้งแรก โดยรั้งอันดับที่ 15

          ศาสตรจารย์ลี่ กล่าวว่า ปัจจัยบ่งชี้เศรษฐกิจของเมืองต่างๆในจีนนั้นสอดคล้องกับการปรับปรุงในเรื่องการเปิดกว้างของจีน โดยการเชื่อมโยงกันระหว่างจีนและประเทศต่างๆนั้นมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ด้วยเศรษฐกิจที่ขยายตัว ส่งผลให้กว่างโจวยังคงอยู่ในแนวหน้าของจีนและเวทีโลก สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถบรรลุผลได้ที่กว่างโจว

          หวาง เมิงกุย รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง-ชนบทของจีน กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่ได้มีการนำนโยบายการปฏิรูปและเปิดกว้างมาใช้เมื่อปี 2521 จีนมีความก้าวหน้าในเรื่องการพัฒนาเมืองด้วยขอบเขตที่ใหญ่ที่สุดและรวดเร็วที่สุดในโลก จำนวนเมืองก็เพิ่มขึ้นจาก 193 เมือง สู่ 657 เมือง ในขณะเดียวกับระบบสาธารณูปโภคในเมือง บริการสาธารณะ และความแข็งแกร่งของการผนวกรวมเมืองเข้าด้วยกันนั้นก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ปัจจุบัน แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมในด้านการปรับปรุงเรื่องการเปิดกว้างและยกระดับการสื่อสารระหว่างจีนและประเทศอื่นๆก็มีพร้อม จากอานิสงส์ของโครงการเส้นทางสายไหม (Belt and Road) ซึ่งตนเองหวังว่า ประชาคมสากลจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่สดใส
 
          ทางด้านโจอัน คลอส รองเลขาธิการของสหประชาชาติและผู้อำนวยการของ UN-Habitat กล่าวถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของจีนในเรื่องของการพัฒนา และมองว่า ประสบการณ์ของจีนชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาเมืองที่ได้มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีสามารถกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะการพัฒนาเมือง ขณะที่จีนเองก็ได้ใช้มาตรการด้านนวัตกรรม ซึ่งมีมูลค่าเป็นอย่างยิ่งแก่การอ้างอิง
 
          ในฐานะที่กว่างโจวรับบทเจ้าภาพงานวัน 2017 World Cities Day ทางเมืองจึงได้ใช้นโยบายที่อิงกับมนุษย์ รวมทั้งสร้างสรรค์รูปแบบในการบริหารจัดการเมือง โดยนโยบาย "River Chiefs" ที่กว่างโจวได้นำมาใช้ ตลอดจนข้อเท็จจริง 10 รายการเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ซึ่งปรากฎให้เห็นผ่านสายตาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

          เหวิน กัวฮุย นายกเทศมนตรีกว่างโจว กล่าวว่า กว่างโจวนั้นได้ใช้นโยบาย "วางแผนก่อนเป็นอันดับแรก" หรือ "Planning First" เพื่อดูแลให้เมืองสะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบ

          อาร์ทูโร ลอเรนโซนี รองนายกเทศมนตรีเมืองปาดัว ประเทศอิตาลี กล่าวว่า ตนเองได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์มากมายในกว่างโจว ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและยังมีภูมิหลังที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ประสบการณ์ของกว่างโจวในเรื่องการบริหารและดูแลเมือง จึงเป็นประเด็นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับรองนายกเทศมนตรี
 
          กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเนื่องในวัน 2017 World Cities Day ซึ่งจัดขึ้นโดย UN-Habitat และรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง และรัฐบาลกว่างโจวเป็นผู้ดูแลและให้การรับรองนั้น มีแขกเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 380 ราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ นายกเทศมนตรี ศาสตราจารย์ และนักวิชาการจากกว่า 40 ประเทศ 

          ที่มา: เทศบาลเมืองกว่างโจว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode