ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพัทลุงพบปะสื่อมวลชน

วันที่ 15 ธ.ค. 2554 )

บ่ายวันนี้ (๑๕ ธค. ๕๔) นายแพทย์วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง นำทีมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพัทลุง พบปะสื่อมวลชน เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนและโรงพยาบาลพัทลุง โดยได้ข้อสรุปแนวทางในการถ่ายภาพข่าวว่าการเข้ามาทำข่าวของสื่อมวลชน ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ให้ดูผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก การถ่ายภาพต้องคำนึงถึงสิทธิของคนไข้ ภาพที่ถ่ายมาต้องไม่ทำให้คนไข้รู้สึกอาย หรือหมิ่นเกียรติ และต้องไม่ไปขัดขวางการช่วยชีวิตคนไข้


ผู้ส่งข่าว
น.ส.จุฑามาศ วงศ์รักษา (นักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพัทลุง)
๐๘๕-๐๘๑๐๘๖๘
จำนวนคนอ่าน 442 คน จำนวนคนโหวต 0 คน