ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพัทลุงพบปะสื่อมวลชน

วันที่ 15 ธ.ค. 2554 )

บ่ายวันนี้ (๑๕ ธค. ๕๔) นายแพทย์วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง นำทีมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพัทลุง พบปะสื่อมวลชน เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนและโรงพยาบาลพัทลุง โดยได้ข้อสรุปแนวทางในการถ่ายภาพข่าวว่าการเข้ามาทำข่าวของสื่อมวลชน ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ให้ดูผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก การถ่ายภาพต้องคำนึงถึงสิทธิของคนไข้ ภาพที่ถ่ายมาต้องไม่ทำให้คนไข้รู้สึกอาย หรือหมิ่นเกียรติ และต้องไม่ไปขัดขวางการช่วยชีวิตคนไข้


ผู้ส่งข่าว
น.ส.จุฑามาศ วงศ์รักษา (นักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพัทลุง)
๐๘๕-๐๘๑๐๘๖๘
จำนวนคนอ่าน 541 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน