กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
Banco Bradesco ประกาศผลประกอบการงวดครึ่งปีแรก 2560

วันที่ 31 ก.ค. 2560 )
 
          รายงานตัวเลขผลประกอบการที่สำคัญในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 โดยเน้นไปที่การควบรวมกิจการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ระหว่าง HSBC Bank Brasil S.A.และบริษัทย่อย (HSBC Brasil)

          1. กำไรสุทธิ (Adjusted Net Income) งวดครึ่งปีแรก 2560 อยู่ที่ 9.352 พันล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 13.0% จากระดับ 8.274 พันล้านเรียลบราซิลในงวดครึ่งปีแรกของปี 2559) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 2.99 เรียลบราซิล และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Return on Average Adjusted Shareholders' Equity) ที่ 18.2%

          2. เมื่อแยกตามแหล่งที่มาของรายได้ กำไรสุทธิ (Adjusted Net Income) ประกอบด้วยกำไร 6.708 พันล้านเรียลบราซิล จากกิจกรรมทางการเงินต่างๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 71.7% ของทั้งหมด และอีก 2.644 พันล้านเรียลบราซิล จากธุรกิจประกัน แผนบำนาญ และพันธบัตรเพื่อการออมเงิน (Capitalization Bond) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกัน 28.3%

          3. ณ เดือนมิถุนายน 2560 มูลค่าตลาดของ Bradesco อยู่ที่ 1.69618 แสนล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 17.5% จากเดือนมิถุนายน 2559

          4. มูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เดือนมิถุนายน 2560 อยู่ที่ 1.291 ล้านล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 16.8% จากเดือนมิถุนายน 2559 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 1.4%

          5. ในเดือนมิถุนายน 2560 ธนาคารมีวงเงินสินเชื่อ (Expanded Loan Portfolio) แตะ 4.93566 แสนล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 10.3% จากเดือนมิถุนายน 2559 โดยสินเชื่อลูกค้าบุคคลมีมูลค่า 1.72045 แสนล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 15.5% จากเดือนมิถุนายน 2559) ขณะที่สินเชื่อลูกค้าองค์กรมีมูลค่า 3.21521 แสนล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 7.7% จากเดือนมิถุนายน 2559)

          6. มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการอยู่ที่ 1.918 ล้านล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 20.7% จากเดือนมิถุนายน 2559

          7. ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 1.06807 แสนล้านเรียลบราซิลในเดือนมิถุนายน 2560 เพิ่มขึ้น 10.8% จากเดือนมิถุนายน 2559 ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เมื่อคำนวณตามเงื่อนไข Prudential Conglomerate อยู่ที่ 16.7% ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier I Capital) ทั้งสิ้น 12.5%

          8. ธนาคารจ่ายและกันสำรองผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2.810 พันล้านเรียลบราซิลในรูปแบบของผลประโยชน์ในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งคำนวณจากผลกำไรที่ได้รับในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือน 1.723 พันล้านเรียล และกันสำรอง 1.087 พันล้านเรียลบราซิล

          9. สัดส่วนดอกเบี้ยต่อรายได้อยู่ที่ 3.1678 หมื่นล้านเรียลบราซิลในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559

          10. อัตราการค้างชำระหนี้ระยะเวลา 90 วัน อยู่ที่ 4.9% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 ลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560

          11. อัตราส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency Ratio (ER)) ในเดือนมิถุนายน 2560 อยู่ที่ 41.5% (37.4% ในเดือนมิถุนายน 2559) ขณะที่อัตราส่วนประสิทธิภาพหลัง "ปรับค่าความเสี่ยง" อยู่ที่ 53.7% (48.1% ในเดือนมิถุนายน 2559)

          12. ค่าเบี้ยประกันภัย การจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้จากพันธบัตรเพื่อการออมเงิน อยู่ที่ 3.6460 หมื่นล้านเรียลบราซิลในช่วงครึ่งปีแรก 2560 เพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 การตั้งสำรองทางเทคนิคอยู่ที่ 2.33640 แสนล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 22.5% จากยอดเงินคงเหลือในเดือนมิถุนายน 2559

          13. การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม แตะที่ 2.786 พันล้านเรียลบราซิลในช่วงครึ่งแรกปี 2560

          14.ภาษีและเงินจ่ายสมทบที่จ่ายหรือกันสำรอง ซึ่งรวมถึงประกันสังคม แตะที่ 1.7554 หมื่นล้านเรียลบราซิลในช่วงครึ่งปีแรก 2560 โดยแยกเป็น 7.875 พันล้านเรียลบราซิลเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการเรียกเก็บจากบุคคลที่สาม และ 9.679 พันล้านเรียลบราซิล ซึ่งคำนวณจากกิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนาโดย Bradesco Organization เทียบเท่ากับ 103.5% ของกำไรสุทธิ (Adjusted Net Income)

          15. Bradesco มีเครือข่ายบริการลูกค้าที่กว้างขวางในบราซิล ด้วยจำนวนสาขา 5,068 แห่ง และจุดบริการลูกค้า (PA) 3,921 จุด นอกจากนี้ ลูกค้าของ Bradesco ยังสามารถใช้บริการจากตู้เอทีเอ็ม 994 ตู้ที่ตั้งอยู่ตามบริษัท (PAE) จุดบริการลูกค้า Bradesco Expresso จำนวน 38,596 จุด เอทีเอ็มของ Bradesco จำนวน 36,148 ตู้ และเครือข่ายเอทีเอ็มของ Banco24Horas จำนวน 20,875 ตู้

          16. เงินเดือน บวกค่าสวัสดิการและผลประโยชน์ทั้งหมด มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 8.564 พันล้านเรียลบราซิลในช่วงครึ่งปีแรก 2560 โดยมีการให้ผลประโยชน์ทางสังคมแก่พนักงานทั้ง 105,143 คนของ Bradesco Organization และผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะ เป็นมูลค่า 2.280 พันล้านเรียลบราซิล ในขณะที่การลงทุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม และโครงการพัฒนาต่างๆ มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 76.489 ล้านเรียลบราซิล

          17. รางวัลและการยอมรับที่สำคัญในงวดครึ่งปีแรก:

          - ได้รับรางวัล "Most Valuable Brazilian Brand" เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน และรั้งอันดับ 2 ในการจัดอันดับโดยรวม (WPP Consulting, Kantar Vermeer ร่วมกับ IstoE Dinheiro Magazine)
          - ขึ้นแท่นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมการเงิน และอันดับ 5 ในการจัดอันดับรวมของหนังสือรายปี "Valor Inovacao Brasil" ฉบับปีที่ 3 (Valor Economico Newspaper / Network Pwc Consulting Firm)
          - ขึ้นแท่นผู้นำในการจัดอันดับ "Best Retail Bank" ในหนังสือรายปี "Estadao Financas Mais" ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นอกจากนี้ Grupo Bradesco Seguros ยังติดอันดับ "Pension Plan" และ "Health" (หนังสือพิมพ์ O Estado de S.Paulo ร่วมกับ Austin Rating)
          - ได้รับรางวัลสูงสุดจากเวที "efinance 2017" ในสาขาดังต่อไปนี้: CIO of the Year, Back Office, Project Management, BYOD Security, Business Integration, IT Governance, Foreign Currency in ATMs และ Credit App ขณะที่ Bradesco Seguros ติดอันดับในสาขาดังต่อไปนี้ Infrastructure Management, Contact Center และ Health App (Editora Executivos Financeiros)
          - ได้รับรางวัล "Top Management 2017" (ValorInveste Magazine ในเครือ Valor Economico Newspaper)
          - นับเป็นอีกครั้งที่ Grupo Bradesco Seguros ได้รับการยกย่องในหนังสือรายปี "Valor Financeiro – Seguros, Previdencia e Capitalizacao" (Valor Economico Newspaper) 
          - Bradesco BBI ได้รับรางวัล "Best Investment Bank in Brazil" เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันในนิตยสารฉบับ Awards for Excellence 2017 (Euromoney Magazine)
          - Bradesco Cartoes เป็นผู้ชนะรางวัล "XVIII Modern Consumer Award for Customer Service Excellence" เป็นสมัยที่ 9 ร่วมกับบัตร Amex (Consumidor Moderno Magazine ร่วมกับ Centro de Inteligencia Padrao และ On You) และ
          - BRAM รั้งอันดับสูงสุด "Top 10 Overall Broadcast Projections" ในไตรมาสแรกของปี 2560 จากผลการสำรวจ AE Dados โดย Agencia Estado

          Bradesco Organization มุ่งมั่นเป็นอย่างเต็มเปี่ยมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เรากำหนดแนวทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการใช้แนวทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนพิจารณาบริบทและศักยภาพของแต่ละภูมิภาค ซึ่งนำไปสู่การสร้างคุณค่าที่แบ่งปันร่วมกันในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนจุดยืนดังกล่าว เราจึงได้ให้ความสำคัญกับการยึดมั่นในแผนริเริ่มทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เช่น Global Compact, Equator Principles, CDP (Carbon Disclosure Program), Principles for Responsible Investment (PRI), GHG Protocol Program (Brazilian Greenhouse Gas Emissions Program) และ Companies for Climate Change (EPC) โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมาธิการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Committee) ทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการความยั่งยืนต่างๆ ซึ่งความยอดเยี่ยมในการบริหารธุรกิจขององค์กรนั้นได้รับการยอมรับจากดัชนีชี้วัดความยั่งยืนหลักๆ เช่น Dow Jones Sustainability Index (DJSI) – "Emerging Markets" ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก และดัชนี Corporate Sustainability Index (ISE) และ Carbon Efficient Index (ICO2) ในตลาด B3 ของบราซิล

          Fundacao Bradesco เริ่มดำเนินโครงการด้านสังคมและการศึกษาเมื่อ 60 ปีที่แล้ว และปัจจุบันมีโรงเรียน 40 แห่งทั่วบราซิล โดยในปี 2560 ทางมูลนิธิได้ทุ่มงบประมาณ 625.944 ล้านเรียลบราซิล ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียน 104,228 คนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับต่างๆ ของทางมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาวิชาชีพขั้นสูง) การศึกษาสำหรับเยาวชน การศึกษาผู้ใหญ่ และอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างอาชีพและรายได้ นอกเหนือจากการเรียนฟรีในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพแล้ว นักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 43,000 คน ยังจะได้รับเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน รวมถึงสิทธิด้านสุขภาพและทันตกรรมอีกด้วย สำหรับระบบการเรียนการสอนทางไกล (EaD) นั้น Fundacao คาดว่าจะมีนักเรียน 630,000 คนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ผ่านช่องทางอีเลิร์นนิ่ง "Escola Virtual" (โรงเรียนเสมือนจริง) โดยนักเรียนเหล่านี้สามารถเลือกเรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชาที่กำหนดไว้ในตารางเรียน ขณะที่นักเรียนอีก 15,040 คนเข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode