TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประจำแห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / 

ข่าว >> ประกวดราคา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สอบราคาก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารชุดพักอาศัย

วันที่ 28 พ.ย. 2554
ส.ปชส.ปราจีนบุรี
 

ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างทางเข้าอาคารชุดบ้านพักอาศัยสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 12 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ บริเวณทางเข้าอาคารชุดที่พักอาศัย และกำหนดฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 12 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2554  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ชั้น 1 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ตำบลไม้เค็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://gprocurement.go.th , http://prajeenburi.excise.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3745 - 4052 – 3 ในวัน และเวลาราชการ

 

******************************

 

จำนวนคนอ่าน 24 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode