ข่าว >> จัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สอบราคาก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารชุดพักอาศัย

วันที่ 28 พ.ย. 2554 )
ส.ปชส.ปราจีนบุรี
 

ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างทางเข้าอาคารชุดบ้านพักอาศัยสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 12 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ บริเวณทางเข้าอาคารชุดที่พักอาศัย และกำหนดฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 12 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2554  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ชั้น 1 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ตำบลไม้เค็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://gprocurement.go.th , http://prajeenburi.excise.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3745 - 4052 – 3 ในวัน และเวลาราชการ

 

******************************

 

จำนวนคนอ่าน 605 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน