กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ตัววิ่งพิเศษ
มธ. เชิญชวนผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือในหลวง ร.๙ ฟรี

วันที่ 2 มิ.ย. 2560 15:57:50
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ข่าวที่  ๒๙ /๒๕๖๐

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา  ๑๕.๓๐ น.

 

อักษรวิ่งประชาสัมพันธ์

 

                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ e-book ฟรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ ๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ ได้ที่ http://kingbook.tu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

นาฏสรวง  อินทร์แก้ว / ข่าว

นิยะดา  พันธุ์เพ็ชร  / บรรณาธิการข่าว

ที่มา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

จำนวนคนอ่าน 617 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th