กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


FONTSIZE
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> แกลลอรี่ >> พระราชกรณียกิจในความทรงจำ
ควายเหล็ก วิศวกรรมการเกษตรเพื่อคนไทย

วันที่ 31 พ.ค. 2560

 
"ควายเหล็ก” วิศวกรรมการเกษตรเพื่อคนไทย
 
 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงทราบดีว่าการทำไร่ทำนานั้นมีความยากลำบากและเป็นงานหนักที่ต้องใช้แรงงานมาก เกษตรกรจะต้องไถ เตรียมดิน ปลูก ดูแลรักษาพืช เก็บเกี่ยวและนวด ขนย้ายผลิตผล งานต่างๆ ที่ชาวไร่ชาวนาทำ จะต้องทำให้ดี ทันต่อระยะเวลาและฤดูกาล พระองค์ทอดพระเนตรการณ์ไกลถึงความจำเป็นที่เกษตรกรจะต้องมีเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมมาใช้งาน ดังนั้นจึงได้ทรงพระราชดำริกับหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล หัวหน้ากองเกษตรวิศวกรรม กรมการข้าว ในสมัยเมื่อ ๕๐ ปีก่อน ทำงานวิจัยพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรให้เหมาะสมต่อการผลิตและการใช้งานในประเทศไทย
 
          เป็นที่มาของ "ควายเหล็ก” โดยเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชดำริให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล วิศวกรการเกษตร ประดิษฐ์รถไถสี่ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๘.๕ แรงม้า เพื่อใช้เตรียมดินปลูกข้าวในแปลงนาทดลองบริเวณโครงการส่วนพระองค์ ในสวนจิตรลดา และทรงขับควายเหล็กไถนาเพื่อเตรียมแปลงปลูกข้าว ทรงหว่านข้าวลงในแปลงนาเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๔ ต่อมา ๓ เดือน ข้าวตั้งท้องออกรวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีทำขวัญแม่โพสพ ณ แปลงนาทดลอง ตามขนมธรรมเนียมประเพณีโบราณ จากนั้นทรงเกี่ยวข้าวเพื่อใช้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเล็งเห็นว่าในช่วงเวลานั้นเกษตรกรไทยจำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องจักรกลเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต และปรับตัวให้ทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงมีพระราชดำริให้สร้างรถไถขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่าง ให้เห็นว่าคนไทยสามารถสร้างเครื่องจักรกลทางการเกษตรใช้ได้เอง ซึ่งเครื่องจักรกลเกษตรประเภทต่างๆ ที่ได้มีการวิจัยพัฒนาในสมัยนั้น เช่น ควายเหล็ก ท่อสูบน้ำเทพฤทธิ์ เครื่องนวดข้าว และเครื่องสีข้าวแบบแรงเหวี่ยง ได้รับพระราชทานพระราชวินิจฉัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงเครื่องจักรกลเกษตรเหล่านั้นให้ใช้งานได้ดี เป็นผลให้ปัจจุบันมีการผลิตโดยโรงงานเอกชนในประเทศ สามารถผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรได้ในราคาไม่แพงนัก และเกษตรกรได้ใช้งานเป็นกำลังสำคัญในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย
 
          ต่อมากิจการเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศเจริญก้าวหน้าขึ้น ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรในปัจจุบันรวม ๓๐ แห่ง สามารถผลิตรถไถ และรถไถเดินตามประเภทสองล้อ ประมาณปีละ ๗๐๐ คัน เมื่อเทียบกับประเทศที่มีกำลังการผลิตสูง เช่น ประเทศในทวีปยุโรป จีน เกาหลี และญี่ปุ่นแล้ว ประเทศไทยสามารถผลิตรถไถสองล้อในนามไทยแทรกเตอร์ได้ทัดเทียมประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ ของโลก
 
          ซึ่งจากแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงมีพระราชดำริไว้ ปัจจุบันได้มีการดำเนินการพัฒนาและผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้มีการผลิตและการใช้งานเครื่องจักรกลเกษตรอย่างแพร่หลายในประเทศไทย สร้างความสะดวกสบายให้เกษตรกรไทย อีกทั้งมีส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิต ตลอดจนส่งเสริมการทำงานให้เกิดผลได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 
 
 
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ
http://www.bangkokbanksme.com/article/9479
 
ภาพจาก ธนาคารกรุงเทพ
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 1029 คน จำนวนคนโหวต 0 คนเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode