กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


FONTSIZE
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> แกลลอรี่ >> พระราชกรณียกิจในความทรงจำ
ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน

วันที่ 30 พ.ค. 2560

 
ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน
(โครงการตามพระราชประสงค์)
 
 
          เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฯ นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผู้บริหารท้องถิ่น เรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ว่าควรจะมี Dog Shelter ที่เหมาะสมและทำให้สุนัขเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นปัญหากับสังคมเมือง สำหรับการก่อสร้างศูนย์ฯ ในเบื้องต้นทรงพระราชทานเงินจากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง จำนวน ๔ ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนที่ดินจากวัดเขาอิติสุคโตบนเนื้อที่ ๒๐ ไร่เศษ ชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ออกแบบ ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๖ โดยกองพันทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร และพระราชทานนามว่า "ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน” มอบให้เทศบาลรับไปดำเนินการเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยเทศบาลใช้งบประมาณจำนวน ๒๘ ล้านบาท ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ไฟฟ้า การสุขาภิบาล และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินตั้งอยู่เลขที่ ๓๘/๙๙ ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
          อำเภอหัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทาง มาเที่ยวพักผ่อนจำนวนมากในแต่ละปี มีการขยายตัวของการท่องเที่ยวมาโดยตลอด มีหาดหัวหิน จึงเป็นสถานที่ตากอากาศที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันดีมาช้านาน ชายหาดสวยงาม น้ำทะเลใส บรรยากาศร่มรื่น และอากาศบริสุทธิ์ จนได้รับสมญานามว่า "ราชินีแห่งความร่มรื่น” ที่สำคัญยังมีพระราชวังไกลกังวล ซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่นี่ ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของหัวหินที่สำคัญประการหนึ่ง คือ สุนัขจรจัด ที่นับวันมีแต่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น ตามบริเวณชายหาด ชุมชน ย่านการค้า วัด สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ มักก่อความเดือดร้อนรำคาญ ก่อปัญหากับสังคมเมือง หากไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม เทศบาลเมืองหัวหินในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้ผลักดันให้เกิดโครงการดำเนินการศูนย์รักษ์สุนัขขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดหาสถานที่ก่อสร้างคอกและปรับพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อเลี้ยงและควบคุมสุนัขจรจัด อีกทั้งยังเป็นการควบคุมประชากรสุนัขและโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนให้สุนัขเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งศูนย์แห่งนี้จะเป็นแหล่งการศึกษาและต้นแบบสำหรับท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป
 
 
 
 
 
ที่มา : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
www.prachuapkhirikhan.go.th/2016/strategy/news/myfile/251116_150927.doc 
 
ภาพประกอบจาก https://www.dogilike.com
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 544 คน จำนวนคนโหวต 0 คนเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode