กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากร ดำเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดสร้างแท่นฐานพระนารายณ์รูปครุฑคืบหน้ากว่าร้อยละ ๘๐

วันที่ 29 พ.ค. 2560 13:46:28
 

ข่าวที่        ๓๑๕       /๒๕๖๐

วันที่   ๒๙      พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา       ๑๓.๓๐              น.

กรมศิลปากร ดำเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดสร้างแท่นฐานพระนารายณ์รูปครุฑคืบหน้ากว่าร้อยละ ๘๐


            กรมศิลปากร ดำเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดสร้างแท่นฐานพระนารายณ์รูปครุฑคืบหน้ากว่าร้อยละ ๘๐

นายพรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรเริ่มดำเนินการปรับภูมิทัศน์รอบพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยขยายแบบเขามอในสระอโนดาต และแกะหุ่นเขามอขนาดเท่าจริงด้วยโฟม จากนั้นจะทำพิมพ์และหล่อไฟเบอร์กลาสรอการติดตั้ง พร้อมทั้งปรับผิวดินให้ได้ระดับและสร้างบ่อน้ำโดยรอบพระเมรุมาศทั้ง ๔ มุม สูง ๒๕ เซนติเมตร ภายในพื้นสระประดับหินกรวดสีน้ำเงินเขียวขัดมันจัดทำเป็นระบบน้ำล้น ส่วนต้นไม้ที่จะนำมาประดับสระอโนดาตจะใช้ไม้ดัดไทยโบราณทั้งไม้พุ่ม ไม้ดัดและไม้เลื้อยที่มีใบสีเขียวขนาดเล็กเพื่อปกคลุมฐานพระเมรุมาศเสมือนกับจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศนเทพวราราม โดยประสานขอความอนุเคราะห์ไม้ดัดไทยโบราณจากวัดคลองเตยในมาติดตั้ง ถือว่าเป็นการนำไม้ดัดไทยมาจัดภูมิทัศน์งานพระเมรุมาศเป็นครั้งแรก

ด้าน นายมานพ อมรวุฒิโรจน์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวว่า ได้จัดทำแท่นฐานองค์มหาเทพ ได้แก่ พระพรหม พระนารายณ์ พระศิวะ และพระอินทร์ โดยการจัดทำแท่นฐานพระนารายณ์ปั้นเป็นรูปครุฑคืบหน้ากว่าร้อยละ ๘๐ อยู่ระหว่างการปั้นรูปผลไม้ไทยนานาชนิดแสดงความอุดมสมบูรณ์ในรัชกาลที่ ๙ ส่วนฐานพระศิวะปั้นรูปโค โดยมีจิตอาสาจากจังหวัดตรังมาช่วยขึ้นรูป ส่วนฐานพระอินทร์จะขึ้นรูปช้างเอราวัณสามเศียร และพระพรหมปั้นฐานเป็นรูปหงส์อินเดียแบบดั้งเดิม ๔ มุม โดยมีนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาช่วยขึ้นลวดลายอีกด้วย

 

 

 

นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/เรียบเรียง

วัฒนา เงินกลม/บรรณาธิการข่าว

ที่มา : สวท.

 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th