กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ตัววิ่งพิเศษ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ฟรี ๑๙-๒๑ พ.ค. ๖๐

วันที่ 19 พ.ค. 2560 17:57:14
วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 

ข่าวที่  ๒๘ /๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๖.๓๐ น.

 

อักษรวิ่งประชาสัมพันธ์

 

            กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ฟรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๑๓ (ใกล้ BTS เอกมัย) และอาคารวิทยาลัยการแรงงาน (ภายในกระทรวงแรงงาน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๐ ๐๒๖๑ - ๕ หรือ ๐ ๒๒๔๕ ๑๗๐๗ ต่อ ๓๐๒, ๓๑๒, ๓๒๑

 

นาฏสรวง  อินทร์แก้ว / ข่าว

อรวิน  บุตรวงศ์  / บรรณาธิการข่าว

ที่มา : วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th