กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


FONTSIZE
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> แกลลอรี่ >> พระราชกรณียกิจในความทรงจำ
ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค

วันที่ 16 พ.ค. 2560

 
ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค
จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพใหม่ของคนไทย
 
 
          การส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ได้เริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทดลองนำพันธุ์โคนมจากต่างประเทศเข้ามาเลี้ยง เช่น นำโคนมพันธุ์เจอร์ซีมาจากประเทศออสเตรเลีย พันธุ์เบราน์สวิสจากสหรัฐอเมริกา และพันธุ์เรดซินติจากปากีสถาน
 
          ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ กรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งสถานีผสมเทียมแห่งแรกขึ้นที่เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการผสมเทียมโคนม และในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ จัดตั้งเป็นหน่วยผสมเทียม โดยวิธีนี้ทำให้เกิดโคลูกผสมที่ใช้เป็นโคนมขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความตื่นตัวในการเลี้ยงโคนมซึ่งแพร่หลายไปยังจังหวัดอื่นๆ เช่น นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
 
          ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งโรงงานฆ่าเชื้อและบรรจุนมขวดแบบทันสมัยขึ้นแห่งหนึ่ง สามารถผลิตนมบรรจุขวดได้เป็นจำนวนมาก และยังรับเป็นตลาดกลางจำหน่ายนมสดให้แก่กสิกร การเลี้ยงโคนมจึงเริ่มเป็นอาชีพจริงจังขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและขยายต่อไปยังจังหวัดนครปฐม และราชบุรี
 
          การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยมาเริ่มต้นจริงจังและมีแบบแผนหลังจากการเสด็จฯ เยือนประเทศเดนมาร์คของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓
 
          ประเทศเดนมาร์คเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในกิจการด้านปศุสัตว์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการฟาร์มโคนมและกิจการผลิตอาหารจากนมหลายแห่ง ในครั้งนั้นรัฐบาลเดนมาร์คและองค์การเกษตรกรรมต่างๆ ของเดนมาร์คได้น้อมเกล้าฯ ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย โดยจัดตั้งฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค ขึ้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยมีสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ ๙ แห่งเดนมาร์ค และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีร่วมกัน
 
          ฟาร์มแห่งนี้นับเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ซึ่งนอกจากจะดำเนินกิจการเลี้ยงโคนมและผลิตนมเป็นจำนวนมาก จัดอบรมฝึกผู้เลี้ยงโคนมให้รู้จักการเลี้ยงโคนมอย่างถูกวิธีแล้ว ยังดำเนินงานโรงนมและช่วยรับซื้อนมสดจากกสิกรในเขตใกล้เคียงด้วย กล่าวได้ว่าการเลี้ยงโคนมของเมืองไทยฟื้นตัวขึ้นมาใหม่จากพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้
 
 
 
 
 
ที่มา : e-book พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานด้านการปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
https://www.moac.go.th/ebook/B0033/
ภาพประกอบ : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
http://www.dpo.go.th
 
 
 
 
 

จำนวนคนอ่าน 397 คน จำนวนคนโหวต 0 คนเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode