กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> แกลลอรี่ >> ภาพแห่งความทรงจำ
ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

วันที่ 28 เม.ย. 2560
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ
ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
 
     นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นำสื่อมวลชนติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
     ซึ่งในภาพรวมมีความคืบหน้าไปร้อยละ ๓๕ โดยส่วนของโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๘๕ ส่วนงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จร้อยละ ๑๕ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งชั้นเชิงกลอนและเรือนยอดบุษบกทั้ง ๙ องค์แล้วเสร็จ พระที่นั่งทรงธรรมโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๙๕ ศาลาลูกขุน ๑ ภาพรวมคืบหน้าร้อยละ ๔๐ ส่วนศาลาลูกขุน ๒ ภาพรวมคืบหน้าร้อยละ ๓๕ ทับเกษตรและทิม ภาพรวมคืบหน้าร้อยละ ๑๘ ด้านพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โครงสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ พลับพลายกสนามหลวงโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๓๐
 
วรา อุทัยชาติ / ภาพ
พนัส มลโสม / ภาพ / ข่าว
ดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ
จำนวนคนอ่าน 738 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th