กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

วันที่ 21 เม.ย. 2560 13:04:37
 

ข่าวที่       287            /2560

 

วันที่    21        เมษายน  2560   เวลา   13.15    น.

 

จัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ


          มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เดือนตุลาคม 2560 โดยจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” ที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ได้เคยจัดพิมพ์ขึ้น ตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 เนื่องในโอกาส ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และพิมพ์ต่อเนื่องถึงปี 2555 เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และได้รับการร้องขอจากประชาชนตลอดเวลา

          สำหรับหนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” ที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระราชจริยวัตรส่วนพระองค์อันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ทรงมีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอกเหนือจากที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมประชาชนชาวไทยดุจดั่งบิดาบังเกิดเกล้าตลอดมา และเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานแก่ประชาชนที่ไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


------------------------------

                                                                                            

                                                                                                         รุ่งนภา นรารัตน์กุล/ข่าว

อรวิน บุตรวงศ์ /บรรณาธิการ

ที่มา : มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

            

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th