กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปยอดผู้เข้าสักการะพระบรมศพ ประจำวันที่ 20 เม.ย.

วันที่ 21 เม.ย. 2560 13:00:43
 

ข่าวที่     286     /2560

 

วันที่  21     เมษายน  2560   เวลา   13.00  น.

 

สรุปยอดผู้เข้าสักการะพระบรมศพ ประจำวันที่ 20 เม.ย.

 

 สรุปยอดประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ในวันที่ 20 เม.ย. พบมีทั้งสิ้น 25,470 คน รวม 619 วัน 6,303,587 คน

          สำนักพระราชวัง สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ ในเวลา 21.05 น.ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 25,470 คน รวม 169 วัน มี 6,303,587 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงินยอดเงิน 1,669,703.75 บาท รวม 169 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 511,715,640.01 บาท

          ขณะที่บรรยากาศ ที่พระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงประชาชนทยอยเข้าแถวรอกราบถวายบังคมพระบรมศพต่อเนื่อง ท่ามกลางมาตรการการรักษาความปลอดภัย  อย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่

---------------------------

 

 

                                                                                           

                                                                                                         รุ่งนภา นรารัตน์กุล/ข่าว

อรวิน บุตรวงศ์ /บรรณาธิการ

ที่มา : สำนักพระราชวัง

           สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th