กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ ให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตทางการเกษตร

วันที่ 20 เม.ย. 2560 15:58:07
ส.ปชส.พระนครศรีอยุธยา
 
ข่าวที่  ๒๘๕ /๒๕๖๐
วันที่ ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๕.๒๐ น.

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ ให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตทางการเกษตร

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ พร้อมเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดฯต่อไป
         วันนี้ (๒๐ เม.ย.๒๕๖๐) ที่บริเวณ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "บ้านของพ่อ”  ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง โดยมีนายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร       ประธานศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
         นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงการเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ ว่านับเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าว จะช่วยสานต่อแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ประชาชนที่มาศึกษาเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
  นายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ประธานศูนย์ฯ กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "บ้านของพ่อ” นั้น  เกิดขึ้นจากแรงบัลดาลใจในวัยเด็กซึ่งบ้านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สามารถหาของกินได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว จึงอยากเติมเต็มชีวิตในวัยเด็กและอยากเผยแพร่สิ่งดีๆ ให้กับประชาชนรอบข้าง   จึงได้จัดทำศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง การเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของครอบครัวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฯ บนพื้นที่กว่า ๓.๕ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ มีทั้งแหล่งกักเก็บน้ำ พื้นที่นา พื้นที่เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่สำหรับเป็นที่พักอาศัย ซึ่งหลังจากเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้แล้ว ก็จะให้หน่วยงานต่างๆ สถานศึกษาและผู้สนใจภายในจังหวัดฯ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน โดยจะจัดกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ จำนวน ๖ ฐาน ทั้งนี้ ในอนาคตตั้งเป้าจะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้และศูนย์ท่องเที่ยวทางการเกษตรแบบสาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเข้าเยี่ยมชมได้

สุพรรษา  อ่อนจันทร์ / ข่าว
ธนัชพร  ถ้ำสิงห์  / บรรณาธิการข่าว
ที่มา : ส.ปชส.พระนครศรีอยุธยา
จำนวนคนอ่าน 203 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th