กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้างานด้านศิลปกรรมและงานประณีตศิลป์

วันที่ 20 เม.ย. 2560
กรมศิลปากร
 

ข่าวที่....๒๘๔..../๒๕๖๐
วันที่ ...๒๐..เมษายน ๒๕๖๐ เวลา...๑๕.๐๐...น.
 

รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้างานด้านศิลปกรรมและงานประณีตศิลป์
          วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสำนักช่างสิบหมู่ อ.ศาลายา จังหวัดนครปฐม
          พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านศิลปกรรมและงานประณีตศิลป์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพฯ ดังนี้
          งานประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ ขณะนี้เทวดานั่งรอบพระเมรุมาศ จำนวน ๓๒ องค์ ได้ดำเนินการหล่อ ทำสีพื้น ก่อนส่งเขียนสีในลำดับต่อไป ส่วนมหาเทพ ๔ องค์ ขนาดความสูง ๒๐๐ เซนติเมตร ได้แก่ พระพรหม นั้นปั้นเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทำพิมพ์ยาง และพิมพ์ชิ้น และเขียนสีเสร็จแล้ว คงเหลือการติดตั้งบนฐาน พระนารายณ์ ดำเนินการหล่อประกอบส่วนต่างๆ เตรียมทำสีรองพื้นเพื่อเขียนสีต่อไป พระศิวะและพระอินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการปั้นเก็บรายละเอียดเครื่องทรงและส่วนลวดลาย ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ (ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักษ์ ท้าววิรุฬหก) ความสูง ๒๐๐ เซนติเมตร อย่างละ ๑ องค์ ท้าวเวสสุวรรณ อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเครื่องทรงและเก็บรายละเอียดส่วนหน้า ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักษ์ ท้าววิรุฬหก อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเครื่องทรงและเก็บรายละเอียดส่วนลวดลาย 
          จิตรกรรมฉากบังเพลิง ฉากบังเพลิงประกอบพระเมรุมาศ มีทั้งหมด ๔ ทิศ ขณะนี้ได้ร่างภาพจิตรกรรมเรื่องราวนารายณ์อวตารลงบนผ้าแคนวาสขนาดเท่าจริง และลงสีบรรยากาศโดยรวมของภาพ และเริ่มวาดรายละเอียดชิ้นงาน ของภาพนารายณ์อวตารแต่ละทิศ ส่วนภาพจิตรกรรมเรื่องราวตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อาคารพระที่นั่งทรงธรรม อยู่ระหว่างการออกแบบเขียนแบบร่าง รวมทั้งสิ้น ๔๖ โครงการ

          การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบ
          -พระมหาพิชัยราชรถ อยู่ระหว่างดำเนินการประดับกระจกส่องท้องไม้เบญจา ส่วนหน้ากระดานชั้นเกริน ชั้นที่ ๑ ส่วนกระจังราย กาบพรหมศร ลายหน้ากระดานบน (ฐานบุษบก) บัวแวงบุษบก ฐานสิงห์บุษบกและองค์ระฆัง 
         -ราชรถน้อย ๙๗๘๔ ขัดเจียรคราบรักเดิมออก ขัดล้างลวดลายที่ลอกออก ก่อนลงสีรองพื้นเพื่อทำการปิดทอง
         -พระที่นั่งราเชนทรยาน ได้ลอกผิวทองที่ชำรุดออก และอยู่ในขั้นทำสีปิดทองใหม่ ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยดำเนินงาน ณ สำนักช่างสิบหมู่
นอกจากนี้ ในส่วนของพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย สำนักช่างสิบหมู่ได้ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบ จัดทำหุ่นโครงสร้างไม้ส่วนขององค์บุษบก รูปทรงจากพระที่นั่งพระ   ราเชนทรยานองค์เดิมที่ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยองค์ใหม่ ทั้งรูปทรง รูปแบบลวดลาย แต่มีขนาดย่อมลง
          ส่วนความคืบหน้าการสร้างราชรถปืนใหญ่นั้น กรมสรรพาวุธทหารบกได้จัดสร้างโครงสร้างเหล็กช่วงล่างที่เป็นตัวถังแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในระหว่างแกะสลักลวดลายต่างๆ
นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์/ ข่าว
ธนัชพร ถ้ำสิงห์ / บรรณาธิการข่าว
ที่มา...กรมศิลปากร

จำนวนคนอ่าน 154 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th