กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ตัววิ่งพิเศษ
กรุงเทพมหานคร เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วันที่ 19 เม.ย. 2560
กรุงเทพมหานคร
 

ข่าวที่ ๒๕ /๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 
ข้อความประชาสัมพันธ์อักษรวิ่ง
**********************

         กรุงเทพมหานคร เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๑ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ดินแดง

 

ปัทมาวดี เหลือสม/ข่าว
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/บรรณาธิการข่าว
ที่มา: กรุงเทพมหานคร
จำนวนคนอ่าน 560 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th