กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ตัววิ่งพิเศษ
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนอ่านและดาวน์โหลดหนังสือของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรูปแบบของ e-book และ ไฟล์ PDF

วันที่ 11 เม.ย. 2560 16:53:10
กระทรวงวัฒนธรรม
 

ข่าวที่  ๒๒ /๒๕๖๐

วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๖.๐๐  น.

 

อักษรวิ่งประชาสัมพันธ์

 

          กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนอ่านและดาวน์โหลดหนังสือของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรูปแบบของ e-book และ ไฟล์ PDF โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=8165&filename   =index ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

นาฏสรวง  อินทร์แก้ว/เรียบเรียง

วัฒนา  เงินกลม/บรรณาธิการข่าว

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนคนอ่าน 623 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th