กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ตัววิ่งพิเศษ
ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วงวันหยุดสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ตามปกติ

วันที่ 11 เม.ย. 2560 12:35:05
สำนักพระราชวัง
 
เลขที่ ๒๑ /๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น.
 
อักษรวิ่ง
 
ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วงวันหยุดสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ตามปกติ
 
--------------------------------
 
นภาพร คำกล่อม/ข่าว
วัฒนา เงินกลม/บรรณาธิการข่าว
ที่มา/สำนักพระราชวัง
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th