กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ตัววิ่งพิเศษ
สำนักช่างสิบหมู่เปิดรับสมัครจิตอาสาช่างแกะสลักไม้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยงานบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่สำนักช่างสิบหมู่ สอบถามรายละเอียด โทร. 02-482-1365-6 และ 02 482-1084

วันที่ 10 เม.ย. 2560 11:53:49
 

เลขที่  20 /2560

วันที่  10  เมษายน 2560 เวลา  11.50  น.

 

 

อักษรวิ่ง


สำนักช่างสิบหมู่เปิดรับสมัครจิตอาสาช่างแกะสลักไม้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยงานบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่สำนักช่างสิบหมู่ สอบถามรายละเอียด โทร. 02-482-1365-6 และ 02 -482-1084

 

 

 

 

 

เพ็ญกมล/เรียบเรียง 

อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว

ที่มา : สำนักข่าว

 

 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th