กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ตัววิ่งพิเศษ
กรมประชาสัมพันธ์ เปิด Facebook ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 28 มี.ค. 2560
กรมประชาสัมพันธ์
 

ข่าวที่ ...๑๙... /๒๕๖๐
วันที่ ...๒๘...มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๒๐ น.

ข้อความประชาสัมพันธ์
          กรมประชาสัมพันธ์ เปิด Facebook ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพฯ กรมประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านทางสื่อออนไลน์ ในชื่อ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ประชาชนสามารถเข้าชมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ผ่านลิงก์ https://www.facebook.com/informationcenter.for.kingrama9


 
 
นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์/ ข่าว
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร / บรรณาธิการข่าว
ที่มา...กรมประชาสัมพันธ์
จำนวนคนอ่าน 534 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th