กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

สำนักพระราชวังจะดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงขอเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้าย / ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (Princess’s Cup Thailand 2017) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายนนี้ ณ สนามกีฬาขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพฯ / สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วน โทร.1500 หรือ 1511 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  / 

FONTSIZE
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> แกลลอรี่ >> พระราชกรณียกิจในความทรงจำ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย

วันที่ 21 มี.ค. 2560

ภาพประกอบจาก http://topicstock.pantip.com ของคุณ akkarachai

 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
 
 
          ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่บ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร มีพื้นที่รับผิดชอบ ๕ หมู่บ้าน ประชากรเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ๒,๒๑๘ คน คิดเป็น ๔๑๘ ครัวเรือน ในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน ๑๐ หย่อมบ้าน นับถือศาสนาพุทธและคริสต์ มีประเพณีนับถือผี
 
          วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อวางแผนพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้อย่างพอเพียง
          ๒. เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
          ๓. เพื่อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน
 
          การดำเนินงาน
          งานทดสอบสาธิตไม้ผล พลับ พลัม อะโวกาโด แปลงสาธิตการปลูกกาแฟอราบิก้า
          งานทดสอบสาธิตพืชผัก ได้แก่ กระเทียมต้น มะเขือเทศเชอรี่เหลือง สาธิตการปลูกผักในโรงเรือน
          งานสาธิตไม้ผล สาธิตการปลูกอะโวกาโดพันธุ์แฮส (Hass) พลับ องุ่น และเคปกูสเบอรี่
          งานสาธิตไม้ดอก สิตการปลูกไม้ตัดใบคือ สนซูงิ
          งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 
          ภาคการเกษตร
          งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกพืชจำนวน ๔ ชนิด ได้แก่ พืชผักเมืองหนาว เช่น บร็อคโคลี่ มะเขือเทศเชอรี่เหลือง คอสสลัดอินทรีย์ กะหล่ำดอกขาวอินทรีย์ บีทรูท กระเทียมต้น หอมญี่ปุ่น ผักกาดหัวอินทรีย์ และพริกแม๊กซิกัน
          ไม้ผลเมืองหนาว เช่น พลับ P2 บ๊วย เคปกูสเบอรี่ อะโวกาโด พันธุ์ Hass และกาแฟอาราบิก้า พืชไร่ เช่น ถั่วอะซูกิ ถั่วมันมัน ข้าวไร่ และถั่วลิสงหวาน
- งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์จำนวน ๒ ชนิด ได้แก่ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร (หมูหลุม)
 
          ผลการดำเนินงาน
          ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงาน ๒๖๑ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม ๔ หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาอาชีพ สภาพความเป็นอยู่และสังคมของเกษตรกรรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๕๔๕ ครัวเรือน ได้ส่งเสริมอาชีพทางด้านการเกษตรให้เกษตรกร ๖ ประเภท ได้แก่ ผัก GAP ผักอินทรีย์ ไม้ผล สมุนไพร กาแฟ และพืชไร่ รายได้ผ่านมูลนิธิโครงการหลวง รวม ๒,๙๓๕,๓๔๒.๒๕ บาท
 
 
 
 
 
ที่มาและภาพ : มูลนิธิโครงการหลวง
http://royalprojectthailand.com/huaisompoi
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 97 คน จำนวนคนโหวต 0 คนเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode