กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

สำนักพระราชวังจะดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงขอเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้าย / ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (Princess’s Cup Thailand 2017) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายนนี้ ณ สนามกีฬาขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพฯ / สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วน โทร.1500 หรือ 1511 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  / 

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตร การผลิตและเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ทางสื่อออนไลน์ สำหรับส่วนภูมิภาค (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 20 มี.ค. 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

             ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร การผลิตและเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ทางสื่อออนไลน์ สำหรับส่วนภูมิภาค โดย นางสาวศุภพร สาครบุตร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม มี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้ได้เชิญบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์จากส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๕ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการหลอมรวมสื่อ ซึ่งจะเป็นทิศทางสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคต วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น ๓ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์
              การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีขอบเขตกว้างขวางขึ้น พัฒนาการของสื่อสังคมออนไลน์นั้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ จากในอดีตนักประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข่าวสารจากสื่อมวลชน การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีข่าวหรือประเด็นสำคัญก่อน จึงจะเขียนข่าว
              จากการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ PR ๑.๐ อยู่บนพื้นฐานของเครื่องมือการประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิม โดยเพิ่มทรัพยากรบนเว็บ สำหรับการประชาสัมพันธ์ PR ๒.๐ เป็นการต่อยอดจากการนำทรัพยากรบนเว็บ มาใช้ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ PR ๒.๐ จึงเป็นวิธีที่ดีในการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
              มาถึงปัจจุบันการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ได้พัฒนาต่อจาก PR ๒.๐ เป็น PR ๓.๐ คือ Semantic Web ซึ่งเป็นมาตรฐานขององค์กรเว็บไซต์สากล เป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ เสมือนระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ให้รายละเอียดของเนื้อหา ด้วยคุณลักษณะเด่นในการจัดการข่าวสารจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็น เว็บอัจฉริยะ การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์หลังการพัฒนาของสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ และความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย จนบังเกิดเป็น วิถีแห่งดิจิทัล คือชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลมากขึ้น ตั้งแต่การสื่อสาร การแชร์ข้อมูล รวมทั้งการทำธุรกรรม และการดำเนินธุรกิจ โดยกลุ่มเด็กที่เกิดในยุคดิจิทัล จะมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มวัยรุ่นติดสื่อสังคมออนไลน์ และไม่สามารถขาดสมาร์ทโฟนได้ ในขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานในเมือง มีความต้องการเข้าถึงข้อมูลข้ามสื่อ คือ ใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์หลักในการเข้าถึงโลกออนไลน์ เป็นต้น
***ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ตระหนักถึง วิถีแห่งดิจิทัล ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรม เพื่อให้บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ที่มาจากต่างหน่วยงาน ต่างภารกิจ ต่างผลิตเนื้อหาสาระเพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งมีการเผยแพร่ต่างกันอีกด้วย มาหลอมรวมด้านเนื้อหาจากการทำงาน และความรับผิดชอบ ในการผลิตและเผยแพร่แต่ละเรื่องร่วมกัน พูดสั้นๆว่า การหลอมรวมศักยภาพคน เพื่อให้เกิดกระบวนงานผลิตและเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ ทางสื่อออนไลน์ในทุกสำนักกอง ของกรมประชาสัมพันธ์

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2n5XGKF
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๐ มี.ค. ๖๐

จำนวนคนอ่าน 565 คน จำนวนคนโหวต 0 คนเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode