กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


FONTSIZE
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> แกลลอรี่ >> พระราชกรณียกิจในความทรงจำ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง

วันที่ 20 มี.ค. 2560

ภาพประกอบจาก http://topicstock.pantip.com ของคุณ akkarachai

 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง
 
 
          เมื่อคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจ ตะเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ในโอกาสนี้นายจงนึ่ง ศักดิ์สิทธานุภาพ ผู้ใหญ่บ้านห้วยแล้ง หมู่ ๒ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานให้โครงการหลวงช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพที่มั่นคง เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและมูลนิธิโครงการหลวงเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ที่บ้านปอกลาง หมู่ที่ ๕ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ขึ้นมาเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง โดยประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้ ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา มีประชากรประกอบด้วยเผ่าม้ง ๒,๑๓๘ คน เผ่าเย้า ๓๑๕ คน เผ่าขมุ ๔๑๓ คน เผ่าไทลื้อ ๕,๔๐๙ คน รวมทั้งสิ้น ๘,๒๗๕ คน คิดเป็น ๑,๕๗๗ ครัวเรือนในพื้นที่ ๑๐ หมู่บ้าน นับถือศาสนา พุทธและคริสต์ บางส่วนนับถือผี
 
          วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรแบบยั่งยืน
          ๒. เพื่อการทดสอบและสาธิตการผลิตพืชและสัตว์บนที่สูง
          ๓. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
          ๔. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
          การดำเนินงาน
          งานทดสอบและสาธิต ผักได้แก่ บล็อคโคลี และกะหล่ำปลี ไม้ผล จำนวน ๑๓ ชนิด ได้แก่ เสาวรส พีช พลับ อะโวกาโด มะนาว ส้มโอ ส้ม ลำไย มะม่วง เกาลัดจีน กีวี่ฟรุ๊ต พลัมจูหลี องุ่น
          การเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ชี้ฟ้า ฟาร์มสาธิตสุกร เป้าหมาย ๑ ฟาร์ม
 
          งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการปลูกพืช จำนวน ๔ ชนิด ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชแบบผสมผสาน ได้มุ่งเน้นเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและมีการให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมักไล่แมลงแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันโรคแมลง
 
          ผลการดำเนินงาน
          ภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการโยกย้ายหัวหน้าในช่วงกลางปีงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ฯห้วยแล้ง ขาดการสานต่องานและเจ้าหน้าที่มีแผนการทำงานที่ไม่ชัดเจน โดยภาพรวมมีงานส่งเสริมของศูนย์ฯห้วยแล้งมี ๒ อย่าง คือ หอมญี่ปุ่น และ องุ่น มีการปลูกผักในศูนย์ฯเพื่อส่งให้ศูนย์ฯ สะโง๊ะ สำหรับจำหน่ายในตลาดเชียงราย เพื่อหวังว่าจะเป็นพืชทางเลือกให้แก่ศูนย์ฯ ที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 
ที่มาและภาพ : มูลนิธิโครงการหลวง
http://royalprojectthailand.com/huailang
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 194 คน จำนวนคนโหวต 0 คนเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode