TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


 

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตTORราคากลางสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมราคา 76 รายการ (24/06/2559)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมราคา 60 รายการ (24/06/2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม (21/06/2559)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนา 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมพนักงานขับรถโรงเรียนและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องโครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้โรงเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี (28/06/2559)
จังหวัดสุพรรณบุรีประชุมการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า (28/06/2559)
การอบรม "ทำดี...ทำง่าย...ให้เลือด...ภาค 3" จังหวัดขอนแก่น (28/06/2559)
     
ประกาศรับสมัครงาน 
ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่ รุ่นที ๔๓" (17/11/2558)
ขอเเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ. เอ็ม. (สถานีหลัก) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอยกิจการวิทยุกระจายเสียง วันที่ 1,19,25 พ.ย.58 และ วันที่ 1 ธ.ค.58 (05/11/2558)
ประกาศ - การคัดเลือกผู้ประกอบการสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ (11/08/2558)
     

   
รณรงค์ลดอุบัติเหตุภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ  
จ.ศรีสะเกษ ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนตกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ (28/06/2559)
ตำรวจ จร.สภ.เมืองยะลา เข้มงวด “ตรวจจับปรับจริง” ผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (20/06/2559)
ขนส่ง จ.ตราด ขอเชิญผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน ขอรับความช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการดำรงชีพจากกองทุนกปถ. (17/06/2559)
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ระดมทุกภาคส่วนเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560-2564 (06/06/2559)
คณะทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี จังหวัดเชียงราย ประชุมวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหามีความต่อเนื่อง (03/06/2559)
     

จำนวนคนอ่าน 647 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
Smart Farmer

moreเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.

 • ฝากข่าว
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 • line กรมประชาสัมพันธ์
   

  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์