กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ตัววิ่งพิเศษ
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง"สร้างสุขภาพดีด้วยวิถีเกษตรไทย" เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน

วันที่ 23 ก.พ. 2560 16:02:08
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
 

ข่าวที่ ๑๔ /๒๕๖๐

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๐๐ น.

 

อักษรวิ่งประชาสัมพันธ์

         

                   สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สร้างสุขภาพดีด้วยวิถีเกษตรไทย" เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน ๔-๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร จังหวัดปทุมธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒-๑๓ หรือ แอพพิเคชั่นไลน์ @wisdomkingfan///

 

 

นาฏสรวง  อินทร์แก้ว /ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/ บรรณาธิการข่าว

ที่มา : สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th