กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ตัววิ่งพิเศษ
กอร.รส. แจ้งปรับเวลาเปิดอาคารนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ณ ท้องสนามหลวง

วันที่ 21 ก.พ. 2560
 
ข่าวที่   13   /2560
วันที่   21   กุมภาพันธ์  2560 เวลา  11.30   น.

ข้อความประชาสัมพันธ์อักษรวิ่ง

กอร.รส. แจ้งปรับเวลาเปิดอาคารนิทรรศการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล”  ณ ท้องสนามหลวง จากเดิมเปิดให้ประชาชนเข้าชมเวลา 08.00 น. – 20.00 น. เป็น 07.00 น. – 19.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนมิ.ย. 60 ทั้งนี้จะมีการแจกโปสการ์ดที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ 
  


 ปัทมาวดี เหลือสม /ข่าว
วัฒนา เงินกลม/บรรณาธิการข่าว
ที่มา : ทีมข่าวกอร.รส

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th