กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วิทยาลัยอันไท่คว้าอันดับ 34 หลักสูตร MBA โลกปี 60 โดยไฟแนนเชียลไทมส์

วันที่ 18 ก.พ. 2560 )
IQML
 
   วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการอันไท่ แห่งมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง ติดอันดับที่ 34 ในรายงานการจัดอันดับหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดของโลก 100 อันดับประจำปี 2560 (2017 Global MBA Ranking) ซึ่งไฟแนนเชียล ไทมส์ องค์กรข่าวธุรกิจชั้นนำ ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยวิทยาลัยอันไท่มีอันดับสูงขึ้นจากปีที่แล้วห้าอันดับ อันเป็นการยืนยันถึงการเป็นสถาบันสอนธุรกิจชั้นนำของจีนได้เป็นอย่างดี

          ปัจจุบัน วิทยาลัยอันไท่ถือเป็นสถาบันสอนธุรกิจของจีนเพียงแห่งเดียวที่มีชื่อติด 40 อันดับแรกในการจัดอันดับที่สำคัญทั้งสี่ประเภทของไฟแนนเชียล ไทมส์ (FT) ได้แก่ อันดับที่ 34 ในการจัดอันดับ 2017 FT Global MBA Ranking, อันดับที่ 7 ในรายงาน 2016 FT Global EMBA Ranking, อันดับที่ 9 ในการจัดอันดับ 2016 FT Global Executive Education-Customized Ranking และอันดับ 33 ในการจัดอันดับ 2016 FT Global Master in Management Ranking 

          หลักสูตร MBA ของวิทยาลัยอันไท่ยึดมั่นในพันธกิจให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นสะท้อนให้เห็นผ่านตัวชี้วัดความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับบัณฑิต โดยเมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดหลักในรายงานการจัดอันดับของไฟแนนเชียล ไทมส์ ได้แก่ อัตราการจ้างงานในสามเดือน, รายได้ที่เพิ่มขึ้น, การช่วยเหลือด้านอาชีพ, ความก้าวหน้าในสายอาชีพ, ความคุ้มค่าเงิน และรายได้สามปีหลังจบการศึกษา ปรากฏว่า วิทยาลัยอันไท่ครองอันดับที่ 1, 2, 17, 23, 31 และ 52 ตามลำดับ

          รายได้เฉลี่ยของศิษย์เก่าหลักสูตร MBA ของอันไท่ในช่วงระยะเวลาสามปีหลังจบการศึกษานั้น อยู่ที่ 123,330 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 11% และมากกว่าของปี 2558 อยู่ถึง 32% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ศิษย์เก่าหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยอันไท่ได้รับการยอมรับจากบริษัทต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขาลงก็ตาม

          นอกจากความเป็นเลิศในด้านวิชาการแล้ว คณาจารย์ประจำหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยอันไท่ล้วนเป็นผู้บริหารอาวุโสหรือกรรมการอิสระ หรือเป็นผู้นำในการประสานงานกับบรรดาธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งนอกเหนือจากมุมมองในระดับนานาชาติแล้ว เหล่าคณาจารย์ยังมีความเข้าใจธุรกิจในดับท้องถิ่นเป็นอย่างดีอีกด้วย รายงานการจัดอันดับของไฟแนนเชียล ไทมส์ ยืนยันได้ว่า วิทยาลัยอันไท่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอในแง่ของตัวชี้วัดการวิจัยทางวิชาการ ซึ่งวิทยาลัยอันไท่คว้าอันดับ 2 ในการจัดอันดับรายการนี้ โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากถึง 92% 

          วิทยาลัยอันไท่มีความใส่ใจต่อกระแสโลกาภิวัฒน์มาเป็นระยะเวลาหลายปี พิสูจน์ได้จากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในโครงการนี้ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้โครงการหลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยอันไท่รั้งอันดับที่ 27 ของโลก โครงการหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยอันไท่เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานกันระหว่างการทัศนศึกษาในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และหลักสูตรสองปริญญา จึงถือเป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นและอุดมไปด้วยทรัพยากรการศึกษาระดับนานาชาติมากมาย โดยนักเรียนเกือบ 80% มีโอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

          ในฐานะที่เป็นโรงเรียนธุรกิจแห่งแรกของประเทศจีนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสถาบันที่ทรงอิทธิพลทั้งสามสถาบัน ได้แก่ AACSB, AMBA และ EQUIS วิทยาลัยอันไท่จึงได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในแง่ของการได้รับการรับรองในระดับโลก ขณะที่หลักสูตรธุรกิจและการจัดการของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงสามารถคว้าอันดับที่ 43 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชาประจำปี 2559 โดย QS (2016 QS World University Rankings by Subject) โดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจติด 100 อันดับแรกของโลกจำนวนสี่โครงการ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode